kontakt@dejanlucka.com

Članci

Dejan Lučka | O društvenim i pravnim temama

Do sada sam objavio više naučnih i stručnih radova u naučnim časopisima, koji su vezani za prava, politiku i filosofiju

Više o određenim člancima koji su mojih ruku djelo možete saznati klikom na linkove ispod.


Pogled na istorijski razvoj Međunarodnog privatnog prava – Od početaka do Drugog svjetskog rata

Pogled na istorijski razvoj Međunarodnog privatnog prava – Od početaka do Drugog svjetskog rata

2020.

Dostupno samo na srpskom jeziku (latinično izdanje).


Njegoš kao luča uzdizanija... - Dejan Lučka

Njegoš kao luča uzdizanija u filosofiji srpske državne prakse i diplomatije (određenea metafizička i praktična razmatranja)

2015.

Dostupno samo na srpskom jeziku (latinično izdanje).


Quo vadis valorizacija znanja... - Dejan Lučka

Quo vadis valorizacija znanja? (kritika sistema ocjenjivanja studenata, nametnutog propisima Univerziteta u Banjoj Luci)

2015.

Dostupno samo na srpskom jeziku (ćirilično izdanje).


Neoliberalizam Miltona Fridmana - Dejan Lučka

Neoliberalizam Miltona Fridmana

2014.

Dostupno samo na srpskom jeziku (ćirilično izdanje).

.


Kraj SFRJ i Arbitražna komisija Mirovne konferencije o Jugoslaviji (Pregled pravno-političke situacije i kritika Prvog mišljenja Komisije)

Kraj SFRJ i Arbitražna komisija Mirovne konferencije o Jugoslaviji (Pregled pravno-političke situacije i kritika Prvog mišljenja Komisije)

2013.

Dostupno samo na srpskom jeziku (ćirilično izdanje).


Naslovna fotografija: Knowledge, [Autor: Dariusz Sankowski, fotografija preuzeta sa: Pixabay]