kontakt@dejanlucka.com

Demokratija i ljudska prava u doba korone

Dejan Lučka | O društvenim i pravnim temama


U okviru projekta „Društvo u doba korone”, koji realizuju Fondacija Friedrich Ebert i Banjalučki centar za ljudska prava, snimljeno je više kratkih informativnih, edukativnih i dijaloških emisija-razgovora preko interneta u vezi sa demokratijom, ljudskim pravima, politikom, medijima i životom u doba pandemije virusa COVID-19.

U prvoj emisiji gosti su bili Srđan Puhalo, socijalni psiholog, bloger i politički analitičar i Dejan Lučka, diplomirani pravnik i direktor Banjalučkog centra za ljudska prava. Emisiju je moderirao Dragan Todorović.

Kroz razgovor je obrađeno više pitanja:

  • Koliko situacija sa korona virusom „pogoduje” autoritarnim i nedemokratskim državama?
  • Da li je u ovakvoj situaciji bitnija sloboda pojedinca ili zaštita interesa zajednice?
  • Da li države smiju da ograničavaju slobode kretanja, okupljanja i izražavanja, kao i druga prava i slobode?
  • Da li postoji mogućnost suzbijanja parlamentarizma kao bitne poluge demokratije?
  • Da li pandemija i vanredne okolnosti zahtijevaju i vanredne mjere?
  • Koja je linija koju države ne bi smjele proći u odnosu između prava pojedinca i prava zajednice?
  • Koja demokratska načela i ljudska prava države ne bi smjele da krše u ovoj situaciji?
  • Šta će biti sa demokratijom, demokratskim institucijama i ljudskim pravima nakon završetka ove krize?

VIDEO

Video snimci razgovora preko aplikacije „Zoom”

„Virus Corona Coronavirus”, Dianakuehn30010, Pixabay.com

AUDIO

Audio snimci razgovora preko aplikacije „Zoom”

„Subterranean Howl”, ELPHNT, Youtube.com

PRODUKCIJA

Fondacija Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini, Banjalučki centar za ljudska prava i Dejan Lučka

[mart, 2020]

#DemokratijaiKorona

#LjudskaPravaiKorona

#DruštvoiKorona

VIŠE INFORMACIJA

Sajt Banjalučkog centra za ljudska prava

Facebook stranica Banjalučkog centra za ljudska prava

Instagram profil Banjalučkog centra za ljudska prava

Sajt Fondacije Fridrih Ebert u Bosni i Hercegovini