kontakt@dejanlucka.com

Demokratska izgradnja i demografska obnova BiH

Dejan Lučka | O društvenim i pravnim temama

Demokratska izgradnja i demografska obnova BiH - Dejan Lučka

Demokratska izgradnja i demografska obnova Bosne i Hercegovine – Nacrt za poboljšanje demokratskih kapaciteta, uslova života i društvene klime za građane u Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine predstavlja analizu, studiju i nacrt za unapređivanje situacije u Bosni i Hercegovini koja se tiče demokratskih kapaciteta i demografske situacije u BiH.

Ovu publikaciju u PDF formatu na srpskom jeziku (ćirilici) besplatno možete preuzeti ovdje, a na srpskom jeziku (latinici) ovdje.