kontakt@dejanlucka.com

Društveno marginalizovane grupe u BiH u doba korone

Dejan Lučka | O društvenim i pravnim temama


U okviru projekta „Društvo u doba korone”, koji realizuju Fondacija Friedrich Ebert i Banjalučki centar za ljudska prava, snimljeno je više kratkih informativnih, edukativnih i dijaloških emisija-razgovora preko interneta u vezi sa demokratijom, ljudskim pravima, politikom, medijima i životom u doba pandemije virusa COVID-19.

U šestoj emisiji o društvenim pitanjima u doba virusa COVID-19 gosti su bili Amela Bašić Tomić, koordinatorka Sigurne kuće u Banjoj Luci, Ana Kotur-Erkić, aktivistkinja za ljudska prava i prava osoba sa invaliditetom i Dalibor Tanić, glavni urednik portala UDAR. Emisiju je moderirao Dejan Lučka.

Kroz razgovor je obrađeno više pitanja:

  • Kako i koliko su kršena prava marginalizovanih grupa u doba pandemije i vanrednih okolnosti u Bosni i Hercegovini?
  • Koja prava su „stavljena na pauzu”, a bila su neophodna za normalno funkcionisanje, odnosno postizanje ravnopravnosti marginalizovanih zajednica?
  • Da li je bilo pokušaja traženja institucionalnog odgovora na kršenje ljudskih prava prema osobama sa invaliditetom, Romima i ženama koje trpe nasilje i kakav je odgovor institucija do sada?
  • Gdje je i da li je sistem zakazao u odgovoru na pandemiju i generalno koje su to loše stvari u sistemu koje je prioritetno potrebno ispraviti da bi se poboljšao položaj marginalizovanih grupa?
  • Kakav je položaj starijih ljudi koji su siromašni i nemaju dovoljno sredstava za život u vanrednim okolnostima?
  • Razumiju li organi, sa kojima marginalizovane grupe dolaze u kontakt, prava marginalizovanih grupa i međunarodne standarde kojima se moraju voditi u svakodnevici kada nema vanrednih okolnosti ali i u vanrednim okolnostima?
  • Koliko određeni mediji podgrijavaju stereotipe i kršenje prava neprimjerenim izvještavanjem kada su u pitanju Romi, osobe sa invaliditetom i nasilje nad ženama?

Da li su političari i političke stranke u Bosni i Hercegovini voljne da istinski zastupaju poštovanje prava prema marginalizovanim grupama i da daju primjer svojim odnosom prema problemima na koje se nailazi?


VIDEO

Video snimci razgovora preko aplikacije „Zoom”

„Virus Corona Coronavirus”, Dianakuehn30010, Pixabay.com

„Stone”, D. Williams, Pixabay.com

AUDIO

Audio snimci razgovora preko aplikacije „Zoom”

„Subterranean Howl”, ELPHNT, Youtube.com

PRODUKCIJA

Fondacija Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini, Banjalučki centar za ljudska prava i Dejan Lučka

[jun, 2020]

#MarginalizovaneGrupeiKorona

#DruštvoiKorona

VIŠE INFORMACIJA

Sajt Banjalučkog centra za ljudska prava

Facebook stranica Banjalučkog centra za ljudska prava

Instagram profil Banjalučkog centra za ljudska prava

Sajt Fondacije Fridrih Ebert u Bosni i Hercegovini