kontakt@dejanlucka.com

Ekonomska i socijalna prava kroz izazove u digitalnom dobu

Dejan Lučka | O društvenim i pravnim temama

Ekonomska i socijalna prava kroz izazove u digitalnom dobu - Dejan Lučka

Ekonomska i socijalna prava kroz izazove u digitalnom dobu (Razmatranje određenih pitanja sa osvrtom na BiH) je analiza koja predstavlja objašnjenje procesa vezanih za određena pitanja koja nastaju sa digitalizacijom, iz oblasti ekonomskih i socijalnih prava, sa osvrtom na BiH, i obuhvata analizu određenih konkretnih prava, njihovog kršenja i mogućih kršenja i poboljšanja uživanja tih prava, odnosa javnih vlasti prema njima, svjetskih tokova i budućnosti koja nam slijedi.

Napredno digitalno doba predstavlja period u kome trenutno živimo i u kome tehnologija diktira napredak društva. Cjelokupno društvo sve više ovisi o tome da svi ljudi postanu „digitalni građani” koji upravljaju digitalnim svijetom. Ipak, sa novim vremenom ne dolaze samo i dobre stvari nego i problemi koje treba riješiti. Država je dužna da omogući uživanje ekonomskih i socijalnih prava, pa i u okviru promjena koje se dešavaju u digitalnom svijetu. Međutim, u digitalnim turbulencijama, postoji tendencija da ekonomska i socijalna prava budu stavljena sa strane. Dok se briše granica između realnosti i digitalnog svijeta, prava koja štite čovjekovu ekonomsku i socijalnu sferu kao da dobijaju drugorazredan značaj. Ovo se posebno manifestuje u BiH, koja ne samo što nije dovoljno digitalizovana zemlja, nego je i subjekat koji redovno nedovoljno štiti ekonomska, socijalna i kulturna prava svojih građana i mimo digitalnog doba.

Ovu publikaciju u PDF formatu na srpskom jeziku besplatno možete preuzeti ovdje, a na engleskom jeziku ovdje.