kontakt@dejanlucka.com

Elektronsko praćenje predmeta u Strazburu

Dejan Lučka | O društvenim i pravnim temama

Elektronsko praćenje predmeta u Strazburu

Elektronsko pracenje predmeta u Strazburu

Članak koji sam napisao za Banjalučki centar za ljudska prava

Članak je dostupan na sljedećem linku: Elektronsko praćenje predmeta u Strazburu


U skladu sa novim dostignućima u svijetu interneta i povezivanja prava sa njima, Evropski sud za ljudska prava (ESLJP) je odlučio da napravi pristupačnijim dijelove postupka pred njim. Tako je elektronsko praćenje toka predmeta preko sajta Evropskog suda za ljudska prava omogućeno svim građanima koji su podnijeli predstavke. Da bi se pregledao stadijum u kojem je predstavka trebaju biti ispunjena tri uslova, koja ćemo objasniti u nastavku teksta. 

Elektronsko praćenje

Evropski sud za ljudska prava je početkom septembra 2016. godine na svom sajtu ustanovio novi inovativan način za praćenje predmeta, koji omogućava svakom zainteresovanom podnosiocu predstavke ili punomoćniku podnosioca predstavke da utvrdi u kom stadijumu postupka pred Evropskim sudom za ljudska prava se nalazi njegov predmet.

Potrebno je da se u pretraživač ukuca broj aplikacije pod kojim je predstavka zavedena u ESLJP-u. Nakon toga treba pritisnuti datu komandu da bi se pojavile tražene informacije. 

Court’s State of Proceedings

Pretraživač pod nazivom Court’s State of Proceedings (SOP) omogućava da se dobije informacija o svim predmetima koji su koji su uzeti u rad od strane Suda, uz tri uslova:

  1. Predmeti trebaju biti dodjeljeni određenoj sudskoj formaciji,
  2. Ne smiju biti anonimni (podnosioci predstavki nisu zatražili i stekli pravo da budu anonimni) i
  3. Predstavka je podnesena u posljednje dvije godine.

Informacija o svakom postupku će biti dostupna dva (2) mjeseca nakon svake procesne radnje ESLJP-a. Pretraživač SOP za sada je ustanovljen na engleskom, francuskom, finskom, mađarskom, portugalskom, poljskom i italijanskom jeziku, a uskoro će biti dostupan na svih 36 jezika država koje su prihvatile Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Predmeti se pretražuju prema broju pod kojim je predstavka aplikanta zavedena od strane Suda.

SOP-u možete pristupiti na sljedećem linku: Court’s State of Proceedings.

Ukoliko se ne ispunjava neki od gore pomenutih uslova, dobiće se poruka koja na to ukazuje. Poruka na engleskom jeziku glasi: “No information can be given for this application”.


Originalan članak