kontakt@dejanlucka.com

FPN – Međunarodni dan ljudskih prava 2016.

Dejan Lučka | O društvenim i pravnim temama

FPN – Međunarodni dan ljudskih prava 2016.

FPN – Međunarodni dan ljudskih prava 2016.

Izvještaj – Banjalučki centar za ljudska prava

Članak je dostupan na sljedećem linku: FPN – Međunarodni dan ljudskih prava 2016.


Naš centar je učestvovao u obilježavanju Dana ljudskih prava na Fakultetu političkih nauka u Banjaluci. Ovaj događaj su organizovali FPN Univerziteta u Banjaluci i Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Skup je pratila naučna konferencija. Sam događaj se održao u zgradi Fakulteta političkih nauka 6. decembra 2016. godine. Banjalučki centar za ljudska prava su predstavljali Dejan Lučka i Aleksandar Čičić.

Događaj je okupio predstavnike akademske zajednice, organizacije i stručne radnike iz oblasti ljudskih prava. Takođe, skupu su prisustvovali i predstavnici vlasti, civilnog društva i zaštitnici ljudskih prava.

FPN – Agenda Dana ljudskih prava

Skup je otvorio dekan FPN-a prof. Dr Zdravko Zlokapa koji je istakao da se odrđeni koraci podrazumijevaju kada su u pitanju ljudska prava, a „to je insistiranje na pridržavanju obaveza koje je država preuzela, potpisujući deklaracije i konvencije… i izgradnja unutrašnje demokratije, odnosno vladavine prava. Mi kao građani moramo od države zahtijevati da ispunjava ono na šta je svojevoljno pristala. Siromaštvo, na šta se države najčešće izgovaraju, nije dobar izgovor, države se moraju potruditi da budu bogatije”.

Joeri Mas, šef Ureda za politiku djelovanja i planiranja misije OSCE-a u BiH ocijenio je da se pojam ljudskih prava danas često uzima zdravo za gotovo. „Mogu da kažem da nije lak zadatak da se ljudska prava pretoče u stvarnost. Od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma zabilježeni su dobri pomaci što se tiče građanskih, civilnih i političkih prava. Današnja konferencija ima za cilj da govori o socijalnim i ekonomskim pravima čija je implementacija u zaostatku što se odražava na najranjivije kategorije društva i marginalizovane grupe”, kazao je Mas.

Sama agenda događaja je bila prvenstveno usmjerena na ljudska prava najugroženijih grupacija u društvu. U okviru panel diskusija detaljno se predstavljalo i diskutovalo o okolnostima koje se odnose na određene situacije u skopu četiri panela:

  1. Ljudska prava i osobe sa invaliditetom,
  2. Marginalizovanost manjinskih vjerskih zajednica – pitanje ljudskih prava,
  3. Mediji i marginalizovane grupe i
  4. Ljudska prava u doba migrantskih kriza i novih tehnologija.

Naš direktor je održao kratko izlaganje na panelu mediji i marginalizovane grupe.

Skup je zatvoren sa preporukama za buduće djelovanje i prezentacijom zaključaka.


Originalan članak: