kontakt@dejanlucka.com

Građani ne odustaju, policija nastavlja da snima građane bez jasnog razloga

Dejan Lučka | O društvenim i pravnim temama

Građani ne odustaju, policija nastavlja da snima građane bez jasnog razloga

Građani odobravaju napade na novinare

Izjava koju sam dao za portal Gerila

Članak je dostupan na sljedećem linku:    
Građani ne odustaju, policija nastavlja da snima građane bez jasnog razloga. Reaguje Banjalučki centar za ljudska prava


Nakon drame od prošle večeri kada je nekoliko pripadnika Policijske uprave Banjaluka brutalno na zemlju oborilo jednog starijeg, ispostaviće se, državljana Švedske večeras u centru grada mirnija situacija.

Policija, ipak, nastavlja sa velikim prisustvom bez jasnog obrazloženja u centru grada a policijski snimatelj, takođe bez jasnog osnova, snima građane koji sjede na javnim klupama ali i prolaznike u “Parkiću”.

U Policijskoj upravi Banjaluka danas su saopšenjem obavijestili javnost da je Bruno Batinić lišen slobode jer je odbio da pokaže lična dokumenta.

“Naime, nakon što je odbio da postupi po zakonitom naređenju policijskih službenika, B.B. je počeo da pruža aktivan otpor prilikom lišenja slobode, usljed čega je jedan policijski službenik zadobio povrede. 

B.B. je pomenutom radnjom počinio prekršaj „Ometanje državnih organa, privrednih društava i drugih pravnih lica u vršenju javnih funkcija“, za šta je sankcinisan uručivanjem prekršajnog nalog.”– saopštili su danas iz banjalučke Policijske uprave. U policiji, zanimljivo, iako ne odgovaraju na pitanja novinara, apeluju na medije da izvještavaju u skladu sa činjeničnim stanjem.

Iz ove uprave, međutim, uporno odbijaju da daju odgovore na konkretna pitanja. Posljednje što smo pitali i P.U. Banjaluka i MUP RS jeste  zašto pojedini uniformisani policajci posljednjih dana nemaju istaknuto ime na uniformama, zašto pripadnici policije vrše svakodnevno legitimisanje građana u blizini hrama Hrista spasitelja, zašto policija snima građane,  zašto policija svakodnevno legitimiše novinare sa jasno istaknutim akreditacijama, da li je tačno da je stav MUP da ne odgovara na pitanja novinara i zašto advokat privedenog starijeg čovjeka u četvrtak uveče nije imao automatski pristup klijentu.Advokat privedenog Batinića, Jovana Kisin tvrdi za Gerilu da su njenom klijentu privođenjem ugrožena prava a da njoj kao pravno zastupniku nije bio omogućen pristup branjeniku, čak da joj nije bilo omogućeno da bude unutar Policijske uprave.

“Moj branjenik je sinoć lišen slobode, i bio je pritvoren cca 5 sati u PU Banja Luka. Na teret mu je stavljen prekršaj iz čl. 24. Zakona o javnom redu i miru. Za vrijeme dok je okrivljeni boravio u policijskoj stanici, grubo je prekršeno pravo na odbranu iz razloga što policijski službenici nisu dozvolili braniocu da ostvari kontakt sa okrivljenim. Štaviše, nisu dopustili ni da boravi u zgradi policijske stanice.Branilac se neumorno pozivao na Zakon o prekršajima i Zakon o krivičnom postupku gdje je navedeno da se braniocu odmah mora omogućiti komunikacija sa okrivljenim, te da im se mora obezbjediti prostorija u kojoj branilac i okrivljeni mogu biti posmatrani ali se ne smije slušati njihov razgovor. Nažalost, zahtjevi branioca su odbijeni vrlo grubim i neprofesionalnim ponašanjem ovlašćenih policijskih službenika nakon čega je isti udaljen iz zgrade policijske stanice. Upornost i ubjeđivanje su djelimično uspjeli kod odbrane pa je branilac uspio na par minuta da ostvari kontakt sa okrivljenim, da se uvjeri kakvog je zdravstvenog stanja i da li su njegova prava kao okrivljenog prekršena postupanjem ovlašćenih službenika, a nakon izvjesnog vremena okrivljeni je pušten na slobodu uz izdati prekršajni nalog.”– kaže advokat Jovana Kisin za Gerila info.Dejan Lučka iz banjalučkog Centra za ljudska prava podsjeća da su ljudska prava ključna za potojanje savremenog demokratskog društva a sloboda kretanja i mirnog okupljanja su temelji ljudskih prava.

“Pored toga, građani su počeli dobijati kazne zbog kritike rada državnih službenika, što je protivno Ustavu Republike Srpske, Ustavu Bosne i Hercegovine, kao i Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima) Kada je u pitanju kritika državnih službenika i onih koji postupaju u ime države, za koju se izriču kazne građanima koji se nađu u blizini Hrama Hrista Spasitelja, standard Evropskog suda za ljudska prava, koji je prema ustavnim odredbama dužna poštovati kako Bosna i Hercegovina, tako i Republika Srpska, navodi da se „na državne službenike koji djeluju u službenom svojstvu, kao i na političare, primjenjuju šire granice prihvatljive kritike u odnosu na one koje se primjenjuju na privatna lica” [Thoma v. Luxembourg], te se ovaj, pojačani stepen zaštite odnosi ne samo na političku raspravu već se proteže i na sva pitanja od javnog interesa [Thorgeir Thorgeirson v. Iceland]. Sva pitanja koja se dešavaju u vezi sa istragom o ubistvu Davida Dragičevića, grupom „Pravda za Davida”, postupanjem organa reda, odnosno policije i aktivnostima aktivista su pitanja od javnog interesa, prvenstveno zbog specifičnosti situacije i sumnje u moguće zataškavanje određenih stvari od određenih pojedinaca i struktura u okviru institucija. Zbog toga se mora omogućiti konstruktivna kritika postupaka državnih službenika, bez straha od sankcije.- kaže Lučka za Gerila info.

Dejan Lučka napominje i da su policajci prilikom lišavanja slobode Brune Batinića prekršili član 14. Ustava RS, član 2,3, B Ustava BiH i član 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Lučka pojašnjava da su policajci bili dužni da drugačije postupe prilikom legitimisanja, odnosno da se predstave licu koje legitimišu i da prema njemu, bez obzira ima li dokumente u tom momenttu ili ne, postupaju čovječno u skladu sa međunarodnim konvencijama, ne ponižavajući ga. Bruni Batiniću je, tvrdi Lučka, onemogućeno pravo na odbranu jer je saslušavan i suočen sa dokumentima za potpis dok je njegov advokat bio ispred zgrade policije. Ni to nije u skladu sa Ustavom Republike Srpske.

Banjalučki centar za ljudska prava zatražio je od insttitucije Ombudsmana BiH da otvori predmet o ovom slučaju i sprovede postupak.


Originalan članak: