kontakt@dejanlucka.com

Kako zaštititi svoja ljudska prava?

Dejan Lučka | O društvenim i pravnim temama

Kako zastititi svoja ljudska prava - Dejan Lučka

U svakodnevici su izjave „to je moje ljudsko pravo“, „idem do Strazbura“, „tražiću pravdu do Evropskog suda“ ili „žaliću se do Strazbura“ postale sveopšte korišćene. Upotreba ovih riječi povodom mnogih postupaka pred domaćim sudovima ukazuje da građani nemaju dovoljno informacija u pogledu toga za koja prava mogu tražiti zaštitu pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu i na koji način to mogu uraditi. 

Iako su ljudska prava sadržana u međunarodnim dokumentima i ustavima kantona, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine kao i u Ustavu Bosne i Hercegovine, građani svoja osnovna prava često ne shvataju na pravi način, ne znaju šta im ona donose i kako se postupa ukoliko dođe do njihovog kršenja. 

Stoga je bitno da se što veći broj stanovnika BiH upozna sa tim da za kršenje ljudskih prava postoji zaštita pred međunarodnim sudom, ali pod određenim uslovima. 

Ovu publikaciju u PDF formatu besplatno možete preuzeti ovdje.