kontakt@dejanlucka.com

Knjige, priručnici i analize

Dejan Lučka | O društvenim i pravnim temama

Do sada sam objavio preko petnaest publikacija (to su prije svega knjige, priručnici i analize) u izdanjima različitih izdavača. Sve publikacije koje sam napisao, a nalaze se na ovom sajtu, su besplatne i slobodno dostupne u štampanom izdanju (do isteka zaliha), kao i preko interneta u svom digitalnom izdanju. Otvoren sam za kritiku i eventualne prijedloge u vezi sa mojim pisanjem. Više o publikacijama koje su mojih ruku djelo možete saznati u njihovom spisku ispod.


Spisak


Priručnik za pravnu zaštitu životne sredine u Bosni i Hercegovini

Banja Luka, 2022.

Dostupno samo na srpskom jeziku (ćirilično i latinično izdanje).


Govor mržnje kod političara u Bosni i Hercegovini

Sarajevo, 2021.

Dostupno na srpskom (latinično izdanje) i engleskom jeziku.


Ekonomska i socijalna prava kroz izazove u digitalnom dobu

Ekonomska i socijalna prava kroz izazove u digitalnom dobu (razmatranje određenih pitanja sa osvrtom na BiH)

Sarajevo, 2020.

Dostupno na srpskom (latinično izdanje) i engleskom jeziku.


Human Rights in Bosnia and Herzegovina 25 Years After Dayton

Ljudska prava u Bosni i Hercegovini 25 godina nakon Dejtona (Lijek za krvavi sukob kao današnji temelj ljudskih prava)

Sarajevo, 2020.

Dostupno na srpskom (latinično izdanje) i engleskom jeziku.


Ljudska prava u periodu COVID-19

Ljudska prava u periodu COVID-19 – Utvrđeni propusti u ostvarivanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini

Banja Luka-Sarajevo, 2020.

Dostupno na srpskom (latinično izdanje) i engleskom jeziku.


Izbjeglice i migranti u trouglu BiH, Srbije i Hrvatske

Izbjeglice i migranti u trouglu Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije (pravni okvir i analiza stanja u određenim područjima)

Sarajevo, 2020.

Dostupno na srpskom (latinično izdanje) i engleskom jeziku.


The Curious Case of the Missing De Facto

The Curious Case of the Missing De Facto Analysis of the Rights, Social and Political Standing of Persons with Disabilities in Politics and Within Political Parties in the Western Balkan Region

London-Sarajevo, 2020.

Dostupno samo na engleskom jeziku.


Demokratska izgradnja i demografska obnova BiH

Demokratsкa izgradnja i demografsкa obnova Bosne i Hercegovine | Nacrt za poboljšanje demokratskih kapaciteta, uslova života i društvene klime za građane u Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine

Banja Luka, 2019.

Dostupno samo na srpskom jeziku (ćirilično i latinično izdanje).


Freedom of Expression and Freedom of Assembly in Bosnia And Herzegovina...

Freedom of Expression and Freedom of Assembly in Bosnia And Herzegovina in 2018 and 2019 Through the Case of the „Justice for David“ Group

Banja Luka, 2019.

Dostupno samo na engleskom jeziku.


Mizoginija u BiH

Mizoginija u BiH (Analiza određenih slučajeva mizoginije i seksizma i reakcija javnosti na njih u periodu od 2013. do 2018. godine)

Banja Luka, 2018.

Dostupno samo na srpskom jeziku (latinično izdanje).


Osnivanje nevladine organizacije (Dejan Lucka)

Osnivanje nevladine organizacije

Banja Luka, 2018.

Dostupno samo na srpskom jeziku (ćirilično izdanje).


Omladinska politika Banje Luke (Dejan Lucka)

Omladinska politika Grada Banja Luka (2018 ― 2022)

Banja Luka, 2017.

Dostupno samo na srpskom jeziku (ćirilično izdanje).


Povjerenje u medije i medijske slobode (Dejan Lucka)

Povjerenje u medije i medijske slobode

Sarajevo, 2017.

Dostupno samo na srpskom jeziku (latinično izdanje).


Nacrt zakona o zastiti lica koja prijavljuju korupciju - Prijedlozi i sugestije (Dejan Lucka)

Prijedlozi i sugestije | Nacrt zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju

Banja Luka, 2016.

Dostupno samo na srpskom jeziku (ćirilično izdanje).


Kako zastiti svoja ljudska prava (Dejan Lucka)

Kako zaštititi svoja ljudska prava?

Banja Luka, 2016.

Dostupno samo na srpskom jeziku (latinično izdanje).


Knjige, priručnici i analize

2016-2022


Naslovna fotografija: Knjige, [Autor: Dejan Lučka i Free-Photos, dio fotografije preuzet sa: Pixabay]