kontakt@dejanlucka.com

Kraj SFRJ i Badinterova komisija

Dejan Lučka | O društvenim i pravnim temama

Kraj SFRJ i Arbitrazna komisija Mirovne konferencije o Jugoslaviji - Dejan Lučka

Cilj rada Kraj SFRJ i Arbitražna komisija Mirovne konferencije o Jugoslaviji (Pregled pravno-političke situacije i kritika Prvog mišljenja Komisije) je da se preispitaju procesi koji su prethodili kraju Jugoslavije, sa gledišta prava i pravde, kao i da se objasni uloga koju je Arbitražna komisija Mirovne konferencije o Jugoslaviji imala u njemu.

Kroz istorijsku retrospektivu, najprije su data objašnjenja događaja koji su prethodili radu Badinterove komisije, a nakon toga je dat i pregled rada ove jedinstvene arbitraže.

Tumačeći pravo na način koji je vrlo specifičan i vrlo opasan, ova Komisija je sastavila pravna mišljenja koja su direktno uticala na zbivanja, kako u pravnom, tako i u političkom životu bivše države. Kroz kritiku rada Komisije kao i Prvog mišljenja koje je dala, u radu je prezentovana hipokrizija međunarodnih odnosa u vrletima svjetskih događanja.

Ovaj članak u PDF formatu besplatno možete preuzeti ovdje.