kontakt@dejanlucka.com

Ljudska prava u BiH 25 godina nakon Dejtona

Dejan Lučka | O društvenim i pravnim temama

Ljudska prava u BiH 25 godina nakon Dejtona - Dejan Lučka

Ljudska prava u BiH 25 godina nakon Dejtona (Lijek za krvavi sukob kao današnji temelj ljudskih prava) predstavlja studiju u kojoj se analiziraju i objašnjavaju procesi koji se događaju u BiH, a koji su vezani za (ne)poštovanje ljudskih prava, i obuhvata analizu određenih konkretnih prava, njihovog kršanja i odnosa javnih vlasti prema tom kršenju i svojim građanima.

Opšti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini, zamišljen je kao dokument koji treba da završi tragični sukob u regionu Zapadnog Balkana, koji je u BiH plamtio od 1992. do 1995. godine. Poznatim Aneksom IV ovog sporazuma definisan je Ustav BiH, u kome su deklarisana određena ljudska prava, dok je Aneksom VI uokviren Sporazum o ljudskim pravima, kojim su se entiteti i BiH obavezali na poštovanje ljudskih prava i osnovali organe za njihovu zaštitu. Pored vojnih, tehničkih i civilnih pitanja, ljudska prava i njihovo buduće poštovanje su imala jednu od centralnih uloga u Dejtonskom mirovnom sporazumu. Nakon njegovog donošenja, sukobi su zaista nestali, a situacija u zemlji se polako normalizovala.

Nakon 25 godina od donošenja Dejtonskog mirovnog sporazuma, građani u BiH, na papiru imaju ljudska prava zaštićena ustavima, zakonima i međunarodnim pravnim aktima, kao i instrumente za njihovu zaštitu. Ali iako se deklarišu mnoga prava građanima, i iako se kroz vrijeme konstituisalo mnogo organa koji imaju za cilj da prate i/ili štite ljudska prava, u praksi se ta prava svakodnevno krše.

Ovu publikaciju u PDF formatu na srpskom jeziku besplatno možete preuzeti ovdje, a na engleskom jeziku ovdje.