kontakt@dejanlucka.com

Kategorija: Medijska pojavljivanja

Dejan Lučka | O društvenim i pravnim temama

Miješani brak u raljama etnokonfesionalnih podjela

Povorka uspješna, ali BiH tek treba obezbijediti punu ravnopravnost i bezbjednost svih građana

Generalno gledano, povorka je bila uspješna, ali BiH još mnogo treba raditi na tome da u svakodnevnom životu štiti prava i položaj svih kategorija svog stanovništva, uz ostvarivanje pune ravnopravnosti i bezbjednosti svih građana.

O meni - Dejan Lucka

Živimo u društvu u kome se skoro svaka kritika posmatra kao direktni napad

Banjalučki centar za ljudska prava izdao je novu publikaciju o pravima na slobodu izražavanja i okupljanja u Republici Srpskoj/BiH kroz prizmu slučaja grupe „Pravda za Davida”. U samom tekstu su ukratko analizirani događaji vezani za okupljanja grupe i dati su pregled i kratka analiza domaćih i međunarodnih propisa i standarda koji bi trebalo da se poštuju u vezi sa slobodama okupljanja, izražavanja i kretanja. Autor publikacije je Dejan Lučka koji za naš portal govori nešto više o samoj publikaciji, zakonima koji se krše i odnosu policije prema građanima.

Teško je pričati o socijalnoj pravdi kad dobar dio naših sugrađana grca u neimaštini

Buđenje opozicije nakon izbornog nokauta

Nakon izbornog debakla iz oktobra prošle godine, dodaje, ovo je prvi značajniji pokazatelj da se opozicija regeneriše i možda čak i reformiše. Prema riječima Lučke, broj ljudi na samom skupu, uzevši sve okolnosti, bio je zadovoljavajući. Vjeruje da su i organizatori bili pozitivno iznenađeni.

Stereotipi koji se podgrijavaju

Nasilje i hapšenja. Šta je sljedeće?

Dejan Lučka, direktor Banjalučkog centra za ljudska prava, tvrdi da postoji veliki raskorak između onog što je, u oblasti ljudskih prava, propisano u ustavima, zakonima i međunarodnim konvencijama i onog što se primjenjuje u praksi.

O meni - Dejan Lucka

O podnošenju žalbe Instituciji ombudsmena za ljudska prava

U emisiji „BiH u tri“ pričao sam o lišenju slobode Brune Batinića u Banjoj Luci, podnesku koji je Banjalučki centar za ljudska prava podnio Instituciji ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine i kršenju ustava, zakona i međunarodnih kovnecnija.