kontakt@dejanlucka.com

Međunarodni dan borbe protiv rasne diskriminacije

Dejan Lučka | O društvenim i pravnim temama

Međunarodni dan borbe protiv rasne diskriminacije

Međunarodni dan borbe protiv rasne diskriminacije

Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv rasne diskriminacije u Banjoj Luci 21. 3. 2018. godine u organizaciji Banjalučkog centra za ljudska prava, Misije OSCE u BiH i The Post Conflict Research Centre.

Izlaganja Igora Ličine i Dejana Lučke.


Video snimci se mogu vidjeti ispod.