kontakt@dejanlucka.com

Miloš N. Đurić – dve priče

Dejan Lučka | O društvenim i pravnim temama

Miloš N. Đurić – dve priče

Milos N. Djuric

Dok se danas spominje nekadašnji Dan republike, treba se prisetiti onih koji su Republiku, a bome i prijašnju Kraljevinu činili velikom, u pravom smislu te reči.

Profesor Miloš N. Đurić (za većinu znan kao čika Miša) bio je helenista, filosof i profesor etike. Pored svog ogromnog i neverovatnog naučnog rada, ušao je u istoriju Jugoslavije i anale časti i sa (između ostalih) svoja dva čina.

Ti u diple sviraš…

Čika Miša je za vreme Drugog svetskog rata odbio da potpiše Apel srpskom narodu (zajedno sa dvoje velikana, Isidorom Sekulić i Ivom Andrićem), od 13. avgusta 1941. Apel je pozivao na red i poslušnost stranom okupatoru, navodeći da je dužnost

„svakog pravog srpskog rodoljuba da svima silama nastane da se onemoguće paklene namere komunističkih zločinaca.”

Apel je potpisalo 553 osobe iz političkog, naučnog i verskog života države. Kada je čika Miša, ušavši u dvoranu Kolarčevog univerziteta, video da se potpisuje Apel, oštro je krenuo prema izlazu. U tom trenutku mu je njegov prijatelj, kompozitor i profesor Miloje Milojević rekao:

„Vi se igrate glavom, gospodine Đuriću! Nemci vam to neće zaboraviti.”

Na to mu je čika Miša uzvratio:

„Lako je tebi, ti u diple sviraš, a ja svojim studentima etiku predajem.”

Vlast ga je penzionisala naredne 1942. godine, a vrlo brzo je odveden i u Banjički logor. Na univerzitet se vratio nakon oslobođenja.

Pozorišna krivica

Godine 1961. čika Miša održao je veoma kratku besedu prilikom rasprave o ukidanju pozorišta u Kragujevcu. Naime, na tom skupu nakon više od dvadeset sličnih referata dobrih, poslušnih i pravovernih drugova i drugarica o potrebi da se ukine pozorište u Kragujevcu, reč je uzeo profesor Đurić i tom prilikom rekao:

„Kada bi u staroj Atini neko učinio mali delikt, zabranjivali su mu da tri meseca svira u diple. Ako bi, pak, napravio veći prekršaj, zabranjivali bi mu da šest meseci ide u pozorište. Pitam ovaj auditorijum, šta su Kragujevčani skrivili bogovima, da ostanu bez pozorišta.”

Posle govora čika Miše, odmah se odustalo od dalje rasprave i nakane o ukidanju pozorišta.

Dve priče za istorijsku povesnicu velikog uma srpske i svetske praktične filosofije. Za anale Republike i Kraljevine.


Naslovna fotografija: Miloš N. Đurić, [Fotografija preuzeta sa: Savršen prevodilac – Miloš N. Đurić]

Fotografija u tekstu: Apel srpskom narodu, [Fotografija preuzeta sa: Apel srpskom narodu – dokument kojim je javno osuđen komunistički ustanak u Srbiji]