kontakt@dejanlucka.com

Mladi bi ostali u Republici Srpskoj, ali…

Dejan Lučka | O društvenim i pravnim temama

Mladi bi ostali u Republici Srpskoj, ali…

Mladi bi ostali u Republici Srpskoj, ali...

Intervju koju sam dao za Magazin BUKA

Članak je dostupan na sljedećem linku: Mladi bi ostali u Republici Srpskoj, ali… Nećemo plate od 400 KM, da zavisimo od partije, da nas je strah od zasnivanja porodice…


Obnova demografske slike – „osnovni nacionalni i politički cilj“. Na ovaj način je novi premijer Radovan Višković u svom Ekspozeu detektovao najveći problem današnjice za Republiku Srpsku.

Ipak, konkretni potezi, strategija i akcioni plan za njegovo rješavanje su izostali.  
Umjesto toga, izgovoreno je pregršt opštih pojmova, političkih floskula i svima dobro poznatih podataka koji ne obećavaju poboljšanje situacije.

Ono što nas može radovati jeste da se neko, po prvi put, u RS pozabavio našom demografskom pozicijom i postavio ovaj problem na vrh liste prioriteta.

Inače, u samom Ekspozeu je naveden opšti pogled na probleme koji postoje u vezi sa ovim, te u njemu i nema previše riječi o konkretnim koracima koje će Vlada Srpske uraditi po ovom pitanju. Sem standardnih mjesta, koja su opštepoznata i koja preovladavaju u dijelu 5. Ekspozea pod nazivom „Poboljšanje demografske pozicije Republike Srpske“, značajno je spomenuti da je obnova demografske slike postavljena kao „osnovni nacionalni i politički cilj“. Međutim, konkretni koraci za to poboljšanje nisu navedeni, tako da se rad nove vlade na ovim pitanjima može komentarisati tek nakon nekoliko mjeseci stvarnog rada na poboljšanju demografske slike, i konkretnih dokumenata koji budu doneseni i sprovođeni na tom putu.

Do tada, odlučili smo da uz pomoć mladih ljudi koji znaju šta ih može zadržati u RS, u najkraćim crtama, pronađemo najveće probleme koji ih tjeraju odavde i pokušamo dati najjednostavnija rješenja za njihovo prevazilaženje. 

Šta bi se moralo promijeniti da bi zaustavili egzodus ljudi iz RS, posebno mladih, pokušali smo saznati u razgovoru sa Dejanom Lučkom, direktorom Banjalučkog centra za ljudska prava. 

Konkretno, našeg sagovornika smo pitali šta bi dovelo do stvaranja bolje atmosfere za život u Republici Srpskoj. 

Prije svega, moramo izgraditi atmosferu u kojoj građani neće morati da preko političke stranke i ‘sistema vlasti’ ostvaruju svoje ciljeve, već zahvaljujući svom znanju i stručnosti. To je proces koji nije jednostavan i koji mora biti multudisciplinaran u svakom pogledu. Mladi ljudi moraju početi vidjeti svoju kvalitetnu budućnost u Srpskoj, u kojoj postoji nada i perspektiva i mimo političkih i interesnih torova. Za stvaranje takve atmofere, industrija se mora obnoviti i pokrenuti,  državni organi postati servisi građana i zaista im biti na usluzi, pamet mladih mora dolaziti do izražaja, pravna država i vladavina prava moraju početi mnogo bolje funkcionisati, a kvalitet života se mora umnogome poboljšati, dok strančarenje, kriminal i državni kriminal moraju biti svedeni na najmanju moguću mjeru. Potrebno je stvoriti društveni ambijent u kojem mladi ljudi žele da ostanu, stvaraju svoje porodice, rade i žive životom dostojnim čovjeka, kaže Lučka. 

Da bismo zadržali mlade ljude i ostale građane ovdje, potrebno je unaprijediti odnos organa i institucija na entitetskom, državnom i lokalnom nivou prema njima, bez uplitanja pojedinačnih, partijskih i sličnih uskih interesa i igrarija. 

Dakle, kako tvrdi naš sagovornik, građani moraju imati mogućnost da žive i da budu uspješni bez uplitanja određenih interesno-političkih grupacija. 

Mladi bračni parovi

Takođe, on navodi da mladima treba dati priliku da se dokažu i da pokažu da su spremni da zemlju vode naprijed, a ne samo da budu ukras i poslušnici sistema. Potrebno je da se izađe iz zone sivila i mladima ponudi bilo kakva perspektiva, koja nije crna ili siva. 

U stvaranju takve atmosfere i ‘društva sa nadom’ u kome će se poboljšati demografska slika, posebna pažnja bi trebalo da bude posvećena rođenju prvog djeteta kod mladih bračnih parova. U ogromnoj većini slučajeva, rođenje baš tog prvog djeteta je prepreka koju je najteže preći, prije svega zbog nesigurnosti života i nedostatka nade u bolje na ovom području, a onda u jednakoj ravnini i zbog finansijske nesigurnosti. Vlada bi trebalo ozbiljno da krene u davanje novčanih i još više nenovčanih podsticaja mladim ljudima za rođenje djece. Prva mjera koja bi pokrenula stvari u pravom smjeru bi bilo ukidanje bilo kakvih poreza i dodatnih davanja na dječiju opremu, odnosno opremu za bebe i smanjenje cijena za sve što služi za podizanje i odgoj male djece. U saradnji sa lokalnim vlasti trebalo bi da se poradi i na davanju kvantitativnijih i kvalitativnijih prvih poklon paketa za rođenje djeteta, koji bi roditeljima pružao sigurnost u prvih par mjeseci djetetovog života. Takođe, kao dio natalitetne politike trebalo bi sprovesti smanjivanje potrebe plaćanja određenih davanja, poreza i ostalih doprinosa sa svakim rođenim djetetom u određenoj porodici, te bi tako, primjera radi, porodica sa četvoro djece bila oslobođena plaćanja naknade za grijanje, odvoz smeća ili RTV taksu, porodica sa troje djece bi plaćala 20% od pune cijene, ona sa dvoje 50%, a ona sa jednim 80%. Isto tako, trebalo bi mladim bračnim parovima koji su podigli stambene kredite u saradnji sa nekim vladinim programom, umanjivati rate za stambene kredite sa svakim novim rođenim djetetom u jednoj porodici. Dalje, moguće je i npr. davati određene penzije za majke koje rode četvrto i svako naredno dijete, podstičući time rast nataliteta u Srpskoj, navodi Lučka.

Obrazovanje i posao

U sklopu samog obrazovanja i podizanja djece, trebalo bi praviti nove vrtiće, koji bi bili apsolutno besplatni za sve, bez bilo kakvih skrivenih davanja, djeci davati besplatne udžbenike tokom cijelog osnovnoškolskog, srednjoškolskog i fakultetskog obrazovanja u javnim obrazovnim ustanovama, uvesti besplatni prevoz za svu djecu i mlade tokom osnovnoškolskog, srednjoškolskog i fakultetskog obrazovanja, studentima davati mnogo veće popuste u različitim sferama i sl.

Lučka navodi da je potrebno u saradnji sa obrazovnim ustanovama podsticati upis mladih nakon osnovne škole na deficitarna zanimanja u srednjim školama i nakon srednje škole na deficitarna zanimanja na fakultetima, i garantovati posao mladim ljudima nakon završetka školovanja. Posao u kome bi plata bila na normalnom nivou. 

A normalan nivo je onaj nivo zbog kojeg mladi ne bi išli ‘trbuhom za kruhom’. Primjera radi, dosta mojih drugova koji su otišli ‘preko grane’, bi zasigurno ostalo u Srpskoj, prvo da su mogli naći posao, i drugo da im je plata sa završenim fakultetom bila bar 1000 KM, a ne 400 KM. Tu je moguće i davanje dodatnih podsticaja mladima koji se školuju ili studiraju deficitarna zanimanja, odnosno ona zanimanja za koje postoji velika mogućnost zaposlenja nakon završetka srednje škole ili fakulteta, uz klauzulu u ugovorima i obećanje posla koji bi mlade zadržavao u Srpskoj.

Ovaj mladi čovjek smatra da je neophodno i uvođenje što više prakse kao standarda za sva zanimanja u okviru srednjošloskog i fakultetskog obrazovanja. Kako kaže, ovo je potrebno povezati sa mogućnošću da mladi ljudi nakon završetka srednjeg i visokog obrazovanja ostanu na tim radnim mjestima. Srpska danas na javnim obrazovnim institucijama (državnim) školuje kadar za inostranstvo, i ne nudi nikakvu pozitivnu perspektivu mladim ljudi da ostanu u njoj.

Mladim ljudima je jedan od najvećih problema u našem društvu, zbog kojeg, između ostalih, i napuštaju ovu zemlju, visok nivo korupcije u svim društvenim sferama. 
Zato je potrebno raditi na kampanji suzbijanja korupcije u svim oblastima.

Stambena politika

On navodi da je potreban i institucionalni razvoj stambene politike mladih i formiranje specifičnih programa za potrebe mladih bračnih parova do 35 godina starosti, u kojima bi izgradnja i prodaja omladinskih stanova mladim ljudima po nižim cijenama od tržišnih bila glavna ideja vodilja. 

Ovo sve, naravno, uz klauzule u ugovorima koje bi osigurale da mladi ostanu u Srpskoj. Pored toga, potrebno je pružiti i konkretnu pomoć mladima prilikom kupovine ili izgradnje stambene jedinice, bilo to jednokratno davanje ili smanjenje određenih administrativnih troškova. Vlada treba da inicira i izmjenu zakonskih propisa u cilju smanjenja rente i takse za uređenje građevinskog zemljišta i ostalih izdataka koji su neophodni za sprovođenje programa stambenog zbrinjavanja mladih ljudi, koji u ogromnom postotku žive sa roditeljima, tvrdi naš sagovornik. 

Preduzetništvo

Vlada treba i da radi na kreiranju podsticajnog ambijenta za generisanje, rast i razvoj preduzetničkih ideja mladih, a pogotovo kroz administrativnu podršku mladim preduzetnicima, kroz smanjenje birokratskih i drugih prepreka u osnivanju i razvoju preduzetništva i obezbjeđenje sistematske podrške mladim ljudima koji se bave preduzetništvom. 

To bi moglo da se kreće od apsolutnog smanjenja administrativnih barijera i čekanja, do oslobođenja od određenih davanja u prvim godinama pokretanja biznisa. Republika Srpska bi se, isto tako, mogla brendirati u određenim područjima, prateći primjere nekih evropskih država, kao slobodna zona za freelance poslovanje, u kojima bi se mladima koji rade freelance poslove isplatilo ostati i poslovati legalno, jer bi porezi, doprinosi i davanja bili svedeni na namjanju moguću mjeru. Sa sprovođenjem takve ideje, moglo bi se ozbiljno privući i stanovništvo iz susjednih, kao i iz ostalih evrospkih država u kojima su davanja veća, te se tako trend odlaska mladih preokrenuti u trend dolaska…, navodi između ostalog Lučka, čije mišljenje dijele mnogi mladi ljudi u Republici Srpskoj.

Zato, umjesto praznih fraza i političkih mantri, novi premijer i članovi njegove vlade bi trebali poslušati šta imaju da kažu mladi, šta su njihove želje, njihovi problemi i potrebe.

Dosta su se planovi pravili samo radi ispunjavanja forme, bez konsultacija sa onima za koje se izrađuju. Vrijeme je da oni koji su izabrani da kroje bolju budućnost za sve građane RS shvate da je voda došla do vrata. Da će sve više mladih, obrazovanih i radno sposobnih napuštati ovu zemlju, odlaziti trbuhom za kruhom u potrazi za onim što ovdje ne mogu sebi da obezbijede.

A da bi se to promijenilo, potrebno je za početak razumijevanje i iskrena želja da se stvari pomjere sa mrtve tačke, te konkretne mjere i njihovo provođenje. Nažalost, toga još uvijek nema. Hoće li biti? Pa, zavisi upravo od onih koji su do sada samo blijedo gledali kako se Republika Srpska osipa i nestaje. 
 


Članak je, između ostalih, dostupan i na sljedećim portalima koji su prenijeli članak:

Banjaluka.net | Mladi ne žele partijsko zapošljavanje, plate od 400 KM i strah od zasnivanja porodice


Originalan članak: