kontakt@dejanlucka.com

Neoliberalizam Miltona Fridmana

Dejan Lučka | O društvenim i pravnim temama

Neoliberalizam Miltona Friedmana - Dejan Lucka

U ovom radu pod nazivom Neoliberalizam Miltona Fridmana je obrađena misao jednog od najuticajnijih ekonomista XX vijeka, profesora Čikaškog univerziteta Miltona Fridmana.

Uz najznačajnije biografske podatke o čovjeku koji je uspio izmijeniti način na koji je ekonomska teorija funkcionisala do tada, dato je i njegovo učenje, a teorije koje je konstruisao su objašnjene kroz prizmu njegovih pisanja, ali i kroz prizmu kritike koja ga nije štedjela.

Takođe, dat je i kratak osvrt na liberalnu filosofiju ekonomije. Ono što je specifično za Fridmana je to da je kao malo koji naučnik u društvenom području rada, dobio priliku da svoje teorije i isproba praktično, na radijusu djelovanja koji je obuhvatao čitave države. U radu je prikazano kako je teklo to eksperimentisanje.

Ovaj članak u PDF formatu besplatno možete preuzeti ovdje.