kontakt@dejanlucka.com

Održan seminar o ljudskim pravima u BiH

Dejan Lučka | O društvenim i pravnim temama

Održan seminar o ljudskim pravima u BiH

Odrzan seminar o ljudskim pravima u BiH

Izvještaj – Banjalučki centar za ljudska prava

Originalan članak je dostupan na sljedećem linku: Održan seminar o ljudskim pravima u BiH


Seminar o pravima nacionalnih manjina je održan juče u hotelu Bosna u Banjaluci. Banjalučki centar za ljudska prava je zajedno sa Fondacijom Friedrich Ebert organizovao seminar o ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini sa posebnim osvrtom na prava manjina i primjenu Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Seminar se održao 18.07.2016. godine.

Seminar je prvenstveno bio namjenjen za članove Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske, Savjeta nacionalnih manjina Republike Srpske i studente banjalučkog Pravnog fakulteta i Univerziteta u Banjaluci, a učesnici su pored Saveza nacionalnih manjina, predstavnika Studentskog saveza Pravnog fakulteta, bili i studenti sa drugih univerziteta u Bosni i Hercegovini, novinari, kao i radnici iz drugih akademskih oblasti.

Direktor BCE-a

Direktor našeg centra, Dejan Lučka je govorio o o tome šta su Ustavni sud Bosne i Hercegovine i Evropski sud za ljudska prava u kontekstu zaštite ljudskih prava i zašto su oni značajni za sve građane Bosne i Hercegovine. Dejan je elaborirao i za šta nam služi Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, kako ispuniti uslove za slanje predstavke Evropskom sudu za ljudska prava i šta svakom građaninu, a posebno pripadnicima nacionalnih manjina nude određeni članovi Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, pritom prezentujući slučajeve iz sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava, koji se (većinom) odnose na prava manjina.

Zastupnica BiH pred ESLJP

Specijalan stručni gost i predavač na ovom seminaru je bila Monika Mijić, dugogodišnja zastupnica Savjeta ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu. Monika je govorila o tome kako se izvršavaju presude Evropskog suda za ljudska prava i na koji način treba harmonizovati sudsku praksu i zakone u skladu sa sudskom praksom Evropskog suda za ljudska prava. Takođe je prezentovala član 14. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (Zabrana diskriminacije) u poređenju sa članom 1. Protokola XII Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (Opšta zabrana diskriminacije). U sklopu izlaganja, zastupnica BiH se posebno osvrnula na praksu i standarde Evropskog suda za ljudska prava vezane za Bosnu i Hercegovinu, a pogotovo na institucionalnu diskriminaciju manjina, građana i konstitutivnih naroda u BiH (slučajevi Sejdić i Finci protiv BiH, Zornić protiv BiH, Pilav protiv BiH).

Predstavnici nacionalnih manjina

Predstavnici Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske, Maja Kremenović i Danijel Kovč su za kraj seminara pripremili interaktivnu radionicu sa svim učesnicima seminara na kojoj  su razrađivani problemi povezani sa pravima nacionalnih manjina u našem društvu. U toku cijelog seminara, a pogotovo u zadnjem dijelu razmjenjivala su se mišljenja i prijedlozi za poboljšanje ljudskih prava, kao i za unapređenje statusa nacionalnih manjina na području Republike Srpske i cijele Bosne i Hercegovine.

Moderatori programa su bili Aleksandar Čičić ispred Banjalučkog centra za ljudska prava i Mladen Mirosavljević. Ispred drugog organizatora seminara Fondacije Friedrich Ebert tu je bila Tanja Topić, a tehničku podršku su činili članovi BCE-a Milan Bašić i Milorad Srebro.

Fotografije sa ovog treninga možete vidjeti u dodatku ili u našoj Galeriji.