kontakt@dejanlucka.com

Omladinska politika Banje Luke

Dejan Lučka | O društvenim i pravnim temama

Omladinska politika Grada Banje Luke - Dejan Lučka

Omladinska politika Grada Banja Luka za period od 2018. do 2022. godine predstavlja strategiju koja obezbjeđuje sistematsko unapređivanje stanja većeg broja oblasti koje su područja interesovanja mladih u najvećem gradu Krajine. 

Ciljevi u okviru realizacije projekta Omladinske politike su postavljeni u skladu sa Zakonom o omladinskom organizovanju Republike Srpske. Svaki od ciljeva i potreba omladine trebalo bi da se u primjeni ispune u razumnoj i ostvarivoj mjeri. Na taj način će se poboljšati položaj omladine u Banjoj Luci kao središtu razvoja Republike Srpske. 

Omladinska politika je definisala osnovne probleme mladih, te načine njihovog rješavanja i postavila temelje za buduće poboljšanje položaja omladine u Banjoj Luci, kroz različite mjere i strateške ciljeve, koje bi gradska vlast u saradnji sa onom na republičkom i državnom nivou trebalo da realizuje.

Ovu publikaciju u PDF formatu besplatno možete preuzeti ovdje.