kontakt@dejanlucka.com

Podrška borbi Poljakinja za legalan abortus

Dejan Lučka | O društvenim i pravnim temama

Podrška borbi Poljakinja za legalan abortus

Nasilje u kukavicnom drustvu Balkana

Inicijator i jedan sam od potpisnika i učesnika u

Inicijativi Banjalučkog centra za ljudska prava: „Podrška borbi Poljakinja za legalan abortus“


Desetine hiljada Poljakinja i Poljaka protestuju protiv novog necivilizacijskog zakona koji se namjerava usvojiti u Poljskoj. Ekstremno konzervativna vlada stranke Prava i pravde uz podršku Katoličke crkve i „pro-life“ aktivista namjerava da zakonski u potpunosti zabrani mogućnost prekida trudnoće i uvede zatvorske kazne za žene koje počine pobačaj. Prema ovom zakonu žene rizikuju pet (5) godina zatvora ukoliko pobace. Takođe, ljekari koji pristanu da izvrše abortus će biti krivično gonjeni.

Banjalučki centar za ljudska prava stoji uz sve žene u Poljskoj koje traže svoja prava. Izražavamo svoju punu podršku poljskim organizacijama, aktivistkinjama i aktivistima za ljudska prava kao i ostalim granđankama i građanima Poljske uz nadu da će uspjeti u svojim zahtjevima, i da ovaj konzervativni zakon neće moći naći svoju primjenu u Poljskoj.

U Poljskoj je i prije ovog prijedloga zakona legalno bilo dopušteno prekinuti trudnoću u samo tri slučaja:

  1. ako porođaj ugrožava zdravlje/život žene,
  2. ako je trudnoća posljedica silovanja ili incesta ili
  3. ukoliko žena nosi teško malformisan plod.

Kršenje prava na abortus

Međutim, usljed djelovanja države, Katoličke crkve i nesavjesnih ljekara i ove mogućnosti su često bile nedostupne Poljakinjama. O tome najbolje svjedoče presude Evropskog suda za ljudska prava, od kojih ćemo navesti jednu, u kojoj su monstruozno prekršena ljudska prava djevojčice od četrnaest (14) godina:

U slučaju P. and S. v. Poland djevojčica koja je rođena 1993. godine bila je žrtva silovanja. Na nagovor katoličkog sveštenika ljekari u Lublinu su suprotno Hipokratovoj zakletvi odbili da urade abortus. Takođe, suprotno zakonu, podatke o njezinoj trudnoći i nastojanju da pobaci plod silovanja, u čemu ju je podržala njezina majka, pustili su u medije. Nakon toga je uslijedila neviđena hajka na djevojčicu i njenu majku od strane katoličkog klera i „pro-life“ aktivista. Sveštenici su vršili veliki pritisak na djevojčicu te je u javnost izašla informacija kako ona nije htjela abortus, već da je to majčina želja. Nakon toga je bio pokrenut postupak oduzimanja roditeljskog staranja majci. Kada ni to nije urodilo plodom, policija je prijetila da će prijaviti djevojčicu zbog nedopuštenog seksa s maloljetnikom. Abortus je ipak na kraju obavljen, i to tek u desetoj sedmici trudnoće u bolnici u Gdanjsku. Evropski sud za ljudska prava je utvrdio da je Poljska grubo prekršila ljudska prava svoje maloljetne državljanke.

Žene imaju pravo na abortus

Evropski sud za ljudska prava kroz svoje presude je utvrdio i da  Poljska kroz svoju praksu koristi zakonodavstvo za maltretiranje žena, odnosno kršenje njihovih ljudskih prava i dostojanstva. Takođe, Ujedinjene nacije, mnoge nevladine organizacije i Odbor za ljudska prava Evropske unije stalno ukazuju na rigidne i varvarske zakone i postupanja u Poljskoj u vezi sa ovim pitanjem. Poljska je prije dvije decenije imala liberalan zakon koji je ženama omogućavao stručan i siguran prekid trudnoće. Međutim, klerikalizacija države i konzervativizam su doveli do teške stigmatizacije žena koje su obavile abortus ili to namjeravaju. Takve žene dio javnosti doživljava kao društvenu sramotu, ponižava ih se na svakom koraku i nabija im se osjećaj krivice.

Evropska civilizacija je daleko odmakla od starih klerikalnih normi i mračnjaštva kada je religija igrala glavnu ulogu u državnom životu. Nažalost, zastarjele i nehumane norme još uvijek nalaze primjenu u određenim evropskim državama. Danas se ovakvi zakoni donose u Poljskoj, sutra bi mogli u Bosni i Hercegovini. Ne smijemo dozvoliti da se to desi. Podrška za prava i slobodu žena u Poljskoj! Podrška za prava i slobodu žena u cijelom svijetu!

Banjalučki centar za ljudska prava


Originalni članak: