kontakt@dejanlucka.com

Pogled na istorijski razvoj Međunarodnog privatnog prava

Dejan Lučka | O društvenim i pravnim temama

Pogled na istorijski razvoj Međunarodnog privatnog prava - Dejan Lučka

Cilj rada Pogled na istorijski razvoj Međunarodnog privatnog prava – Od početaka do Drugog svjetskog rata je da dadne kratki prikaz istorijskog razvitka ove grane prava.

Međunarodno privatno pravo je grana prava koja se bavi pravom koje se primjenjuje u slučajevima u kojima postoje elementi inostranosti. Prava vezana za ovu pravnu granu su kroz svoj viševjekovni razvoj pretrpjela različite izmjene i pravne režime, a kroz protek vremena su putem razvoja međunarodne trgovine i prekograničnog kretanja ljudi, kapitala i prometa robe i usluga, došla do toga da su danas jedan od najznačajnijih temelja modernog društva i conditio sine qua non za uspostavljanje veza, kooperacije i bliže saradnje između građana, odnosno državljana različitih zemalja. U ovom radu je dato razumijevanje razvitka ove grane prava, kroz istorijski pogled na određene institute koji su se razvijali od početaka prava kolizionih normi, pa sve do Drugog svjetskog rata, uz uporedni prikaz ekonomske, sociološke i društvene situacije, koja je vezana za međunarodno privatno pravo u određenim društvima.

Ovaj članak u PDF formatu besplatno možete preuzeti ovdje.