kontakt@dejanlucka.com

Kategorija: Pravo

Dejan Lučka | O društvenim i pravnim temama

Zastava Bosne i Hercegovine

Visoki predstavnik i bosanski lonac

Kako se u javnom diskursu opet priča o „protjerivanju” Visokog predstavnika, „rasizmu” u njegovim odlukama, novom ratu, „grobaru” BiH, „aparthejdu”, naoružavanju uz desetine drugih dosjetki komentatora, pokušaću da odgovorim na pitanja šta je uopšte uloga Visokog predstavnika i da li on smije da djeluje mimo želja političara u BiH, da li se njegove odluke mogu poništiti i gdje je demokratija u svemu tome, u skladu sa mojim shvatanjima prava koje je ovdje u pitanju.

Vrhovni sud Sjedinjenih Americkih Drzava

Bliži li se kraj pravu na abortus nakon „obaranja” presude Roe v. Wade?

Sama presuda u slučaju Roe je donesena uz protivljenje dvojice od devet sudija, ali je vremenom postala jedna od najraspravljanijih, najcitiranijih i najkritikovanijih presuda koje je Vrhovni sud donio. U narednim godinama i decenijama mnogi građani su se organizovali u različite grupe radi rada na „obaranju” ove presude, a donesene su i nove presude vezane za pravo na abortus, odnosno „prava na izbor” kao što je npr. Planned Parenthood v. Casey. „Pro-life” organizacije, političari, konzervativni aktivisti, vjernici i ostali su kroz različite načine borbe nastojali da Vrhovni sud donese novu presudu kojom bi praktično anulirao stavove izrečene u Roe v. Wade.

Jasenovac - koncentracioni logor

Sramotni dokument Hrvatske akademije znanosti: Jasenovac je mit, Hrvatima treći entitet u BiH

U „Prilozima za zaštitu hrvatskih nacionalnih interesa prilikom pregovora Republike Hrvatske s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom i Srbijom u pogledu njihovog ulaska u Evropsku uniju” veoma su zanimljivi stavovi akademika u pogledu Bosne i Hercegovine (BiH) i Srbije, gdje u određenim dijelovima postoji veoma snažan krajnje nacionalistički narativ u obraćanju. Iako se od akademika očekuje smirivanje tenzija, naučni pogled na svijet i racionalno promišljanje, u ovom slučaju se čini kao da su Prilozi pisani od strane hrvatske emigracije koja se vratila u Zagreb iz Argentine tamo negdje koncem 1990. godine.

Laktasi zele status grada zbog Briselskih para

Laktaši žele status grada – zbog briselskih para?

Samo obrazloženje za donošenje zakona uz Elaborat za sticanje statusa grada sadrži popriličan broj statističkih podataka i objašnjenja, a ipak, gledajući sve njih, nisu najjasniji razlozi zbog čega Laktaši postaju grad sada, sem onog koji se ogleda u jednoj jednostavnoj stvari, a to je dobijanje više sredstava od strane Evropske unije, što je iskazano u objašnjenju o opštem interesu za donošenje zakona po hitnom postupku.

Ustav BiH

Princip direktne demokratije i Ustav BiH

Direktna demokratija predstavlja neposredno, odnosno direktno odlučivanje od strane građana i građanki u jednoj državi o pitanjima koja su od javnog značaja. U odlučivanju putem direktne demokratije ne postoje posrednici između naroda koji odlučuje i donošenja odluke