kontakt@dejanlucka.com

Presuda u slučaju Pilav

Dejan Lučka | O društvenim i pravnim temama

Presuda u slučaju Pilav

Javno objavljivanje presuda na internetu

Tekst koji sam napisao za Banjalučki centar za ljudska prava

Članak je dostupan na sljedećem linku: Presuda u slučaju Pilav


Gospodin Ilijaz Pilav je danas dobio slučaj protiv Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava. Evropski sud za ljudska prava u Strazburu je donio odluku u predmetu Pilav v. Bosnia and Herzegovina, prema kojoj je onemogućavanje Ilijazu Pilavu da se kandiduje na izborima za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine (Predsjedništvo BiH) iz Republike Srpske diskriminacija po članu 1. iz Protokola 12. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Ko je Ilijaz Pilav?

lijaz Pilav je hirurg iz Srebrenice a svoju pravnu borbu je počeo nakon što mu je 2006. godine zabranjena kandidatura za člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske kao pripadniku bošnjačkog naroda. 

Evropski sud za ljudska prava je zaključio da je gospodin Pilav, koji se izjašnjava kao pripadnik jednog od konstitutivnih naroda (Bošnjak), imao pravo da učestvuje na izborima za Predsjedništvo BiH, a onemogućavanje da se kandiduje temeljeno je na kombinaciji etničkog porijekla i mjesta stanovanja, što ukazuje na diskriminatorno ponašanje.

Nakon odluka u slučajevima Sejdić and Finci v. Bosnia and Herzegovina i Zornić v. Bosnia and Herzegovina, ovo je još jedna presuda u nizu kojom se dokazuje da je izborni sistem u Bosni i Hercegovini diskriminacijski postavljen i za konstitutivne narode, i za manjine i za one koji se izjašnjavaju samo kao građani ove države.

Gospodin Pilav je jedina osoba koja se ikada kandididovala i zvanično bila odbijana od Centralne izborne komisije  Bosne i Hercegovine što je potvrđeno od najviših sudskih instanci u BiH, isključivo zbog njegovog etničkog izjašnjavanja i teritorije s koje dolazi. Dervo Sejdić i Jakob Finci nikada nisu bili zvanični kandidati na izborima, i oni su se Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu obratili s tvrdnjom da bi njihova kandidatura zasigurno bila odbijana pozivajući se na slučaj Pilava, što ovaj slučaj čini još specifičnijim. Od Pilava bi se zahtijevalo, iako je pripadnik jednog od konstitutivnih naroda koji imaju ustavno pravo da učestvuju u izborima za Predsjedništvo BiH, da napusti svoj dom i preseli se u Federaciju Bosne i Hercegovine radi ostvarenja tog prava.

Kompletnu presudu možete pročitati klikom na: Slučaj Ilijaza Pilava protiv Bosne i Hercegovine