kontakt@dejanlucka.com

Prezentacija analize: Ekonomska i socijalna prava kroz izazove u digitalnom dobu

Dejan Lučka | O društvenim i pravnim temama


Predstavljanje nove analize Fondacije Friedrich Ebert u kojoj su analizirani određeni procesi vezani za pitanja koja nastaju sa digitalizacijom, iz oblasti ekonomskih i socijalnih prava, sa osvrtom na BiH.

Kako digitalizacija utiče na pravo na rad, socijalnu sigurnost, ostvarivanje prava na zdravlje i sindikalne slobode? Da li digitalna ekonomija uzima više poslova nego što ih stvara? Postoji li zaštita frilensera i šta znače fleksibilni ugovorni aranžmani? Kako ostvariti socijalnu sigurnost u novom dobu? Kakva je sudbina sindikata u okviru digitalne ekonomije?

Analizu su prezentovali njeni pisci: Dejan Lučka i Dragan Todorović iz Banjalučkog centra za ljudska prava.

VIDEO

Video snimci razgovora preko aplikacije „Zoom”

„Electronic”, Tomislav Jakupec, Pixabay.com

„Black Board”, Stux – Thanks For Your Like, Pixabay.com

AUDIO

Audio snimci razgovora preko aplikacije „Zoom”

„Subterranean Howl”, ELPHNT, Youtube.com

PRODUKCIJA

Fondacija Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini, Banjalučki centar za ljudska prava i Dejan Lučka

[decembar, 2020]

#DemokratijaiKorona

#LjudskaPravaiKorona

#DruštvoiKorona

VIŠE INFORMACIJA

Sajt Banjalučkog centra za ljudska prava

Facebook stranica Banjalučkog centra za ljudska prava

Instagram profil Banjalučkog centra za ljudska prava

Sajt Fondacije Fridrih Ebert u Bosni i Hercegovini