kontakt@dejanlucka.com

Sastanak ombudsmena i organizacija civilnog društva

Dejan Lučka | O društvenim i pravnim temama

Sastanak ombudsmena i organizacija civilnog društva

Sastanak ombudsmena i organizacija civilnog drustva

Izvještaj – Banjalučki centar za ljudska prava

Originalan članak je dostupan na sljedećem linku: Sastanak ombudsmena i organizacija civilnog društva


Banjalučki centar za ljudska prava prisustvovao je juče radno-konsultativnom sastanku sa ombudsmenima Bosne i Hercegovine gospođom Jasminkom Džumhur i gospodinom Ljubinkom Mitrovićem, kao i sa predstavnicima nevladinog sektora iz oblasti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. U saradnji sa Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini, ovaj radno-konsultativni sastanak organizovala je Kancelarija ombudsmena za ljudska prava, nakon identičnog sastanka koji je održan u Sarajevu.

Tok radnog sastanka ombudsmena i OCD-a

Sastanku su prisustvovali predstavnici nevladinih organizacija iz Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. U prvom dijelu sastanka svaka od prisutnih nevladinih organizacija je uradila kratku prezentaciju svoje organizacije i elaborirala koji su to prioriteti u radu te organizacije za 2016. godinu. U ime Banjalučkog centra za ljudska prava govorio je direktor BCE-a Dejan Lučka, prezentujući ciljeve BCE-a i određene stvari koje je BCE uradio od svog osnivanja, kao i projekte koje će BCE realizovati u tekućoj godini.

Nakon kratke pauze u drugom dijelu radno-konsultativnog sastanka pobliže su predstavljeni problemi na koje nailaze organizacije civilnog društva. Takođe, dosta riječi je bilo i o konkretnim slučajevima građana koji se obraćaju za pomoć nevladinim organizacijama. U ovoj razmijeni informacija i iskustava u zaštiti i promociji ljudskih prava između organizacija civilnog društva i ombudsmena je izneseno zaista pregršt kvalitetnih prijedloga za pojačavanje saradnje NVO sektora i institucije ombudsmena za ljudska prava.

U završnim razmatranjima ombudsmena poseban akcenat je stavljen na mogućnost buduće bolje i šire saradnje između Institucije ombudsmena za ljudska prava i nevladinih organizacija. Isto tako, ombudmseni su naglasili da će što prije naći najbolje modele za moguću saradnju da bi se nivo ljudskih prava u kooperaciji i koordinaciji nevladinih organizacija i Institucije ombudmena popeo na zadovoljavajuću razinu.

Pisani materijali koje su određene organizacije poslale instituciji ombudmsena za ljudska prava zajedno sa Zaključcima i Zapisnikom sa konsultativnog sastanaka ce se razmatrati na prvoj sljedećoj sjednici ombudsmena, na kojoj će se utvrditi plan aktivnosti  djelovanja po utvrđenim prioritetima u toku 2016/2017 godine, ali i nakon toga. Svi učesnici ovog skupa, i predstavnici nevladinog sektora i ombudmeni su jedinstveni u zaključku da će samo boljom saradnjom i većom povezanosti nastati bolji dani za ljudska prava u cijeloj Bosni i Hercegovini.


Originalan članak