kontakt@dejanlucka.com

Skoro 28 000 odbijenih prijava za glasanje van BiH…

Dejan Lučka | O društvenim i pravnim temama

Skoro 28 000 odbijenih prijava za glasanje van BiH…

Skoro 28 000 odbijenih prijava za glasanje van BiH...

Tekst koji sam napisao za magazin BUKA

Tekst je dostupan na sljedećem linku:  Skoro 28 000 odbijenih prijava za glasanje van BiH: Prijavljeni umrli da glasaju, nedostajao dokaz o identitetu…


Centralna izborna komisija (CIK) je 1. oktobra održala svoju hitnu sjednicu na kojoj je odlučivala o statusu prijava građana koji su se prijavili za glasanje na izborima van BiH.

Iz odluka o objavi broja birača upisanih u izvod iz Centralnog biračkog spiska za glasanje van BiH za Lokalne izbore 2020. godine može se vidjeti da je za glasanje izvan BiH na lokalnim izborima odbijeno čak 27 960 prijava.

Kada su u pitanju razlozi za odbijanje prijavljeno je čak 411 umrlih lica, u 3 617 prijava nedostajao je dokaz o identitetu (npr. kopija lične karte), 2 700 prijavljenih nije imalo prijavljeno prebivalište u BiH, 4 760 lica se prijavilo sa adrese sa koje se prijavilo više od šest osoba, a njih 155 nije imalo biračko pravo. Zanimljivo je i da su se na izbore pokušala prijaviti tri maloljetna lica, kao i da je 336 prijava odbijeno zato što su bile nečitke, dok su 7 623 prijave bile višestruke prijave za jedno lice.

Sa druge strane prihvaćena je 101 771 prijava koje su podnijeli građani iz BiH koji se nalaze u inostranstvu. Oni kojima je odobreno glasanje van BiH većinom dolaze iz Brčkog (5 180), Bijeljine (4 390), Bratunca (3 385), Teslića (3 298), Jajca (3 041) i Banje Luke (2 998).

Otkud ovoliko prijava koje su odbijene?

Svakako da je bilo dosta prijava koje nisu popunjene na ispravan način, ne pridržavajući se uputstava koja je izdao CIK. Nečitko popunjene prijave ili prijave koje nisu potpisane su dokaz tome.

Međutim, ono što je primjetno su npr. prijave za umrla lica koja su vrlo vjerovatno bila pokušaj uticaja na izborne rezultate kroz moguća nezakonita glasanja.

Skoro 28 000 prijava kojima je odbijeno glasanje van BiH su značajan broj birača. Kada se oduzmu dvostruke prijave i slični nedostaci, dolazi se do značajnog broja glasača koji bi mogli uticati na krajnje rezultate izbora.

Ukoliko se uzme da su oni ljudi koji su se prijavili za glasanje van BiH, čineći taj napor i dostavljajući sve potrebne dokumente, u stvari i glasači koji će skoro sigurno izaći na izbore, može se računati i da su oni kojima prijave nisu prihvaćene u stvari i „sigurni glasači” neke od stranaka u BiH. Svakako da to nisu svi oni koji su se prijavili, a prijave su im odbijene, ali je ovoliki broj odbijenih stvarno alarmantan. Dakle, izborne malverzacije su počele i prije samog zvaničnog početka kampanje.

Tako da borba za glasove uveliko traje, a pored nepravilnih prijava iz inostranstva, u BiH se već trguje glasovima, građanima se nudi novac i usluge, skupljaju se „sigurni glasovi”, a političari ovih dana nastoje društvo pretvoriti u jednu ogromnu glasačku mašinu koja će služiti njihovoj svrsi. Fotelja se mora dobiti pod svaku cijenu, a pri tome građani se više ne gledaju kao pojedinci i ljudi, nego kao još jedan (više) broj koji političare može dovesti do cilja.

Žalbe i glasačka mjesta

Sva lica koja su se prijavila za glasanje status svoje prijave mogu provjeriti na stranici CIK-a, a žalbe se mogu izjaviti do kraja današnjeg dana (3. oktobar) Apelacionom odjeljenju Suda BiH. Izuzetno, dokazi (izjave ovjerene kod nadležnog organa, akti nadležnih organa o adresi boravišta van BiH i sl.) kojim se osporava Odluka Centralne izborne komisije BiH mogu se dostaviti najkasnije do ponedjeljka do 16 sati, pod uslovom da je žalba dostavljena u roku.

CIK je najavio da će sve prijave za glasanje izvan BiH, gdje postoji sumnja u postojanje krivičnog djela, dostaviti Tužilaštvu BiH. Biće zanimljivo vidjeti šta će biti sa svim prijavama nakon postupka po žalbi i koliki će na kraju biti stvarni broj onih koji će moći glasati van BiH, a koliko podnosilaca prijava će biti krivično procesuirano.  

Takođe, Centralna izborna komisija donijela je Odluku o određivanju biračkih mjesta za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH prema kojoj će biračka mjesta za Lokalne izbore 2020. godine biti otvorena u Ambasadi BiH u Beču, Generalnom konzulatu BiH u Štutgartu, Generalnom konzulatu BiH u Minhenu, Ambasadi BiH u Oslu, Ambasadi BiH u Beogradu i Generalnom konzulatu BiH u Čikagu.

Srećne izborne igre! „And may the odds be ever in your favor.”


Naslovna fotografija: Izvod iz dokumenta Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine