kontakt@dejanlucka.com

Slobodan Vasković se mora zaštititi

Dejan Lučka | O društvenim i pravnim temama

Slobodan Vasković se mora zaštititi

Slobodan Vaskovic se mora zastititi

Inicijator i jedan sam od potpisnika i učesnika u

Inicijativi Banjalučkog centra za ljudska prava: „Slobodan Vasković se mora zaštititi“


Slobodan Vasković, novinar i bloger iz Banjaluke je na svom blogu objavio da iz bezbjednosnih razloga mora napustiti Bosnu i Hercegovinu. Zbog prijetnji po njegovu ličnu sigurnost i život do daljeg se neće oglašavati. Nažalost, ovo je još jedan u nizu primjera da su zaštita pojedinca i sloboda govora u BiH spale na veoma niske grane.

Domaći i međunarodni pravni akti pružaju veliku zaštitu slobodi govora kao i bezbjednosti i životu svake individue. Sloboda govora ili pravo na slobodu izražavanja je pravo na posjedovanje i izražavanja vlastitih stajališta i razmišljanja. Ona treba postojati bez cenzure i straha da će zbog nje nastupiti kazna.

Pravna država predstavlja sigurnu okolinu u kojoj će svi imati jednaka prava i zaštitu od nasrtaja druge individue/državnog organa. Ukoliko je sloboda govora nepravno ograničena, država mora da je zaštiti. Ukoliko zbog slobodnog izražavanje neko mora da napusti državu, to znači da sigurnost i vladavina prava u istoj ne postoje. Ukoliko se neko ne slaže sa određenim stavom kojeg iznosi pojedinac, on uvijek ima pravo da preko pravosudnih institucija zatraži zaštitu svog ugleda i časti. Ukoliko pojedinac krši krivične propise svojim izražavanjem, protiv njega se treba pokrenuti krivični postupak. Međutim, niko ko nema nadležnost se nikada ne smije stavljati u ulogu sudije ili izvršioca presude! To je princip na kome počiva država u kojoj je pravo ideja vodilja. Samovolja je druga strana bezakonja. 

Slobodan Vasković ima pravo da kaže šta misli

U zemljama u kojima ne postoji sloboda govora, u autokratskim, totalitarnim i religijskim sistemima, ljudi se boje reći ono što misle. U takvim sistemima pojedinci nisu slobodni, jer su okovani konstantnim strahom za svoj život. U takvim državama, pojedinci su napadani i linčovani od strane države ili drugih građana, zbog svog mišljenja. U Hitlerovoj Njemačkoj, Musolinijevoj Italiji, Staljinovom SSSR-u nije postojala sloboda govora. Slobodoumni pojedinci i oni koji su prenosili važne informacije su stavljani na liste za odstrel, a svaki građanin je imao pravo da ih likvidira, jer se država nije miješala u te stvari. Čak, ona ih je podržavala, a u dosta slučajeva država je bila i glavni inicijator i egzekutor napada na integritet pojedinaca. 

Kada nema slobode govora, društvo ne može da napreduje.

Kada nema slobode govora, sva ostala prava i slobode lako iščeznu.

Kada nema slobode govora, vrlo brzo zavlada mrak.

BiH ne smije da postane država koja ne štiti svoje građane. Država/entiteti imaju dužnost da štite pojedince od bilo kakvog fizičkog ili verbalog nasilja. Takođe, država/entiteti moraju da štite pravo na slobodu govora svim legitimnim i legalnim sredstvima. Slobodan Vasković je državljanin i građanin Republike Srpske i BiH koji izražava svoj stav javno. Zbog svog stava ni Slobodan niti bilo ko drugi ne smiju biti napadnuti.

Zaštititi Slobodana, u ime slobode

Banjalučki centar za ljudska prava izražava punu podršku Slobodanu Vaskoviću i poziva nadležne organe da reaguju i zaštite Slobodanova prava i njegov fizički integritet, kao i njegovu slobodu na iznošenje vlastitog stajališta i prenošenje informacija, procesuirajući sve one koji su mu slali prijeteće poruke, sve one koji namjeravaju da mu učine bilo šta nažao, kao i da spriječe bilo kakav napad na njega.

Nažalost, država još nije procesuirala osobe koje su prijetile Lejli Čolak zbog iznošenja vlastitog stajališta. Lako se može zaključiti da je ovo okolina u kojoj su sloboda, bezbjednost i ljudska prava misaone imenice. One tako lijepo izgledaju na papiru, ali rijetko nalaze svoju primjenu u svakodnevnom životu. Ovim putem još jednom pozivamo nadležne organe da procesuiraju osobe koje su prijetile/prijete Lejli, kao i osobe koje su prijetile/prijete Slobodanu.

Dok pojedinci i određene grupe nanovo zazivaju ratni zov i pozivaju na mržnju svakog ko je drugi i drugačiji, mi pozivamo na civilizacijske norme, poštovanje prava, suživot, solidarnost i toleranciju. Sve te vrijednosti počinju od države koja štiti svakog građanina.

Slobodan se mora zaštititi, u ime slobode!

Banjalučki centar za ljudska prava


Originalan članak