kontakt@dejanlucka.com

Socijalna prava, digitalizacija i korona

Dejan Lučka | O društvenim i pravnim temama


U okviru projekta „Društvo u doba korone”, koji realizuju Fondacija Friedrich Ebert i Banjalučki centar za ljudska prava, snimljeno je više kratkih informativnih, edukativnih i dijaloških emisija-razgovora preko interneta u vezi sa demokratijom, ljudskim pravima, politikom, medijima i životom u doba pandemije virusa COVID-19.

U petoj emisiji o društvenim pitanjima u doba virusa COVID-19 gosti su bili Ranka Ninković Papić, direktorica Fondacije za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini, Ivan Sekulović, konsultant i saradnik Fondacije Centar za demokratiju iz Beograda i Dejan Lučka, direktor Banjalučkog centra za ljudska prava. Emisiju je moderirao Dragan Todorović.

Kroz razgovor je obrađeno više pitanja:

 • Da li je digitalno postalo i neophodno, pogotovo sada u vremenu krize, i koliko digitalizacija i sve što dolazi sa njom u našem društvu ima dodira sa pravima generalno i socijalnim pravima?
 • Da li nam prijeti digitalni „veliki brat”?
 • Da li će okolnosti koje su povezane sa padom ekonomske aktivnosti zbog situacije oko COVID-19 učiniti da se prvo počne štedjeti na socijalnim pravima?
 • Da li je pandemija virusa COVID-19 pokazala da je uvođenje e-uprave u širem smislu i inkorporisanje određenih socijalnih usluga u nju, kao što je npr. „socijalna karta” u Srbiji, potrebno za uspješno zadovoljavanje potreba građana u novom tehnološkom dobu?
 • Vlasti često spominju frilens radnike, samozapošljavanje, digitalne nomade, startapove, preduzetničke ideje i „digitalizaciju društva”. Koliko vlasti uopšte razumiju ove pojmove, kada ih spominju i da li smo mi društvo koje može smanjiti nezaposlenost u većem obimu sa time?
 • Da li se uopšte može poboljšati socijalni status većeg broja ljudi ukoliko se ide ka tome da dio ekonomije počiva na licima koja su samozaposlena?
 • Koliko su se novi načini obavljanja poslova, kao što je frilensovanje, pokazali kao bolja opcija u situaciji smanjene mogućnosti za obavljanje poslova na tradicionalan način?
 • Vanredne okolnosti su izazvale ogromne promjene na tržištu koje dalje uzrokuju otežano poslovanje za gotovo sve privredne subjekte. Oni koji imaju mogućnosti, radnike su poslali da rade od kuće. Međutim, veliki broj privrednih subjekata nema mogućnosti za to. Digitalizacija nije rješenje koje se može primjeniti na sve grane privrede, odnosno na sve poslove. Na koji način je moguće spriječiti da poslodavci teret otežanog poslovanja prevale na radnike?
 • Da li će ova kriza dovesti do ubrzane automatizacije sistema socijalne zaštite i time odlučivanje o pravima prebaciti sa stručnih radnika i profesionalaca na algoritme i komjuterska rješenja, oslobođena emocija i ličnog utiska?
 • Da li su mediji i društvene mreže počele da budu u stvari neka vrsta mjesta za dijeljenje informacija o zdravstvu, zdravlju i pravima, pa čak i za pružanje neke vrste zdravstvenih usluga?
 • Kakva je reakcija zdravstvenog sistema na krizu u kojoj smo se našli i da li ta reakcija pokazuje da je naš zdravstveni sistem sposoban da obezbijedi zadovoljavajući nivo zdravstvene zaštite građanima?
 • Ukoliko bi došlo do smanjenja troškova u području socijalne zaštite, kolike bi to probleme izazvalo ako imamo na umu da naše zemlje ionako nemaju baš ogromna sredstva koja izdvajaju za socijalnu zaštitu?
 • Da li je novo digitalno doba u stvari i kraj socijalnih modela kakve poznajemo i da li se radno zakonodonosilaštvo i propisi o radnom vremenu gube u eri novih tehnologija?

VIDEO

Video snimci razgovora preko aplikacije „Zoom”

„Virus Corona Coronavirus”, Dianakuehn30010, Pixabay.com

„World”, T. Jakupec, Pixabay.com

AUDIO

Audio snimci razgovora preko aplikacije „Zoom”

„Subterranean Howl”, ELPHNT, Youtube.com

PRODUKCIJA

Fondacija Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini, Banjalučki centar za ljudska prava i Dejan Lučka

[maj, 2020]

#SocijalnaPravaiKorona

#DigitalizacijaiKorona

#DruštvoiKorona

VIŠE INFORMACIJA

Sajt Banjalučkog centra za ljudska prava

Facebook stranica Banjalučkog centra za ljudska prava

Instagram profil Banjalučkog centra za ljudska prava

Sajt Fondacije Fridrih Ebert u Bosni i Hercegovini