kontakt@dejanlucka.com

Šta ne smiješ da preneseš preko granice?

Dejan Lučka | O društvenim i pravnim temama

Šta ne smiješ da preneseš preko granice?

Sta ne smijes prenijeti preko granice

Prelazak preko granice iz Bosne i Hercegovine ili Srbije prema Hrvatskoj uvijek za sobom povuče i određena pitanja oko toga šta smije a šta ne da se prenese preko granice, s obzirom na to da se prelaskom graničnog prelaza ulazi u Evropsku uniju (EU).

Neke od stvari koje smiju ili ne smiju da se prenesu navešću i objasniću u nastavku teksta, uz napomenu da se naredni redovi odnose na cestovni (drumski) saobraćaj.

Naravno, često se desi da se neke od zabranjenih stvari ipak prenesu preko granice, bilo da se „sakriju” ili da ih radnici na graničnom prelazu ne prekontrolišu. Međutim, ovdje se neću baviti tim okolnostima, već ću pažnju usmjeriti samo na ono što je propisano kroz legislativu EU i Hrvatske.

Lični prtljag

Kada prelaziš granicu imaš pravo da sa sobom nosiš lični prtljag.

Robu u ličnom prtljagu predstavljaju lične stvari pojedinca koje su opravdano potrebne za putovanje i izbivanja van mjesta stalnog boravka kao što su obuća, odjeća, higijenske potrepštine, mobilni telefon, laptop itd.

Ove stvari treba da budu namjenjene za ličnu upotrebu putnika ili članova njegove porodice, u razumnoj količini.

Hrana, piće i cigarete

Meso, mlijeko i njihove proizvode ne smiješ da unosiš u Hrvatsku. Dakle, salame, paštete, vrhnje, sir i jogurt nisu dopušteni za prenos.

Ako putuješ automobilom, „bez carine” možeš da uneseš 40 cigareta, 2 litra alkoholnih pića koja imaju manje od 22% alkohola, odnosno jedan litar jačeg alkoholnog pića, kao i 16 litara piva.

Takođe, možeš da uneseš čokolade i slatkiše s manje od 50% prerađenih mliječnih proizvoda i proizvoda od jaja koji su trajni na sobnoj temperaturi ili su tokom proizvodnje bili podvrgnuti potpunom kuvanju ili postupku toplinske obrade jednoliko u cijelom proizvodu tako da je sav sirov proizvod denaturiran.

Dozvoljeno je i da preneseš hljeb, kolače i keks s manje od 20% prerađenih mliječnih proizvoda i proizvoda od jaja koji su trajni na sobnoj temperaturi ili su tokom proizvodnje bili podvrgnuti potpunom kuvanju ili postupku toplinske obrade jednoliko u cijelom proizvodu tako da je sav sirov proizvod denaturiran.

Dopušten je i unos maslina punjenih ribom, tjestenine i rezanaca koji nisu miješani niti punjeni mesnim proizvodima s manje od 50% prerađenih mliječnih proizvoda i proizvoda od jaja koji su trajni na sobnoj temperaturi ili su tokom proizvodnje bili podvrgnuti potpunom kuvanju ili postupku toplinske obrade jednoliko u cijelom proizvodu tako da je sav sirov proizvod denaturiran.

Druge proizvode životinjskog porijekla, kao što su med, jaja, proizvodi od jaja, meso puževa i žablji kraci, možeš da uneseš u težini do 2 kilograma.

Takođe, u težini do 2 kg možeš da uneseš mlijeka u prahu za dojenčad, hrane za dojenčad i posebne hrane koja se koristi zbog medicinskih razloga.

Zanimljivo je da možeš unijeti čak 20 kg proizvoda ribarstva, uključujući svježu, sušenu, kuvanu, osoljenu ili dimljenu ribu i određene ljuskare ili mekušce poput kozica, rakova, neživih dagnji i neživih kamenica, pod uslovom da je svježa riba eviscerirana (izvađena joj je utroba).

Uvoz sjemena i bilja za sadnju

Sjeme i/ili bilje za sadnju koje čini dio ličnog prtljaga putnika dopušteno je uvoziti u EU uz fitosanitarni sertifikat izdan od nadležnog fitosanitarnog tijela zemlje iz koje putnici dolaze. Pritom, putnik je obavezan da podnese prijavu za fitosanitarni pregled sjemena i bilja za sadnju na graničnoj kontrolnoj stanici, koji obavljaju fitosanitarni inspektori hrvatskog Državnog inspektorata.

Sjeme i bilje za sadnju koje je na popisu zabranjenih vrsta i za koje nije obavljen obavezni fitosanitarni pregled obavezno se oduzimaju od putnika.

Određeno voće je izuzeto od navedenih fitosanitarnih propisa i za njega nije potreban fitosanitarni sertifikat. To voće je: ananas, svjež ili suv (ananas comosus); kokosov orah, svjež ili suv, nezavisno od toga je li oljušten ili oguljen ili ne (cocos nucifera); durian (durio zibethinus); banane, uključujući banane za kuvanje, svježe ili suve (musa); datule, svježe ili suce (phoenix dactylifera).

Novac

Putnici koji ulaze u Evropsku uniju a imaju 10.000 ili više evra gotovine, obavezni su da iznos prijave carini na graničnom prelazu.

Dakle, svako fizičko lice koje ulazi u EU i uz sebe, u svom prtljagu ili automobilu, nosi gotovinu u iznosu od 10.000 € ili više, odnosno u protivvrijednosti tog iznosa u drugim valutama, obavezno je da podnese prijavu carinskom službeniku u graničnoj carinskoj kancelariji.

Lijekovi

Unošenje gotovih lijekova za lične potrebe putnika moguće je u količinama potrebnim najviše za liječenje do mjesec dana (uz uslov da su odobreni od nadležnih tijela zemlje proizvođača) i to uz posjedovanje odgovarajuće medicinske dokumentacije (prepisa istorije bolesti, potvrde ljekara).

Unošenje lijekova koji sadrže drogu, takođe za lične potrebe putnika, moguće je u količini potrebnoj za liječenje do najviše 5 dana, i to isto tako uz posjedovanje medicinske dokumentacije, iz koje proizlazi neophodnost uzimanja datog lijeka (recept za lijek, prepis istorije bolesti ili ovjerene ljekarske potvrde). Ako se radi o licima koja su na supstitucijskoj terapiji bolesti zavisnosti odnosno terapiji malignih bolesti, količina lijeka može biti za 15 dana lične upotrebe.

Šta sa ostalim stvarima?

Odgovore na ostala pitanja vezana za prenos robe preko granice možeš da nađeš na posebnom dijelu sajta hrvatskih carina kome možeš pristupiti ovdje.

Na ovom sajtu možeš da vidiš izbor različitih uputstava koji su vezani za prelazak hrvatske granice. Tu su objašnjenja za oslobođenja i ograničenja za prenos različitih proizvoda, od cigareta i alkohola do čokolada.

Postoje i uputstva za prenos lijekova, kao i za uvoz bilja i biljnih proizvoda u ličnom prtljagu. Postoje i pravila za unos i iznos novca, prenos životinja, kao i za druge mjere carinskog nadzora.

Takođe, na ovom sajtu možeš naći i dodatne informacije o carinskim pitanjima, kao i detaljne propise i pojedinosti za prenos drugih stvari, kao i saznati koji su organi nadležni za određene narednje pri prelasku granice.


Tekst je nastao zahvaljujući podršci od strane European Endowment for Democracy.

Naslovna fotografija: Lost places, [Autor: Tama66, fotografija preuzeta sa: Pixabay]