kontakt@dejanlucka.com

Stjepan Lozo – sramotni revizionista

Dejan Lučka | O društvenim i pravnim temama

Stjepan Lozo – sramotni revizionista

Ustase ubijaju logorase u koncentracionom logoru Jasenovac

Naslušao sam se svakakvih gluposti, prekrajanja istorije/historije/povijesti i pisanja nove, svjetlije i bolje istorije/historije/povijesti od strane istoričara/historičara/povjesničara, pravnika i političara svih ex jugoslovenskih naroda, ali ogromnu količinu sramotnog revizionizma, zlobe i gluposti kao kod Stjepana Loze, još nisam čuo.

Ukoliko nije opasna šala (a sve se nadam da jeste), ovaj „vrli” povjesničar pripovijeda ove riječi:

U NDH su Srbi provodili genocid nad Hrvatima i tko želi više o tome znati neka uzme moju knjigu u ruke. U tom smislu je i postojeća paradigma o „strašnim” ustašama na neki način tvorevina velikosrpske propagande. Prava je, međutim, istina da ustaše do ljeta 1941. i srpske pobune nisu činili nikakve posebne zločine prema Srbima, to svatko može provjeriti u mojoj knjizi, te da su funkcionirali kao neka vrsta narodne samoobrane od velikosrpskoga genocida.

Dakle, Nezavisna Država Hrvatska (da, da – nezavisna, a ne neovisna) je bila bajna i krasna državica, a logorska stratišta u Drugom svjetskom ratu u koja su stavljani Srbi, Jevreji i Romi nikada nisu postojala, a oni koji su stravično masakrirani, poklani i paljeni, ubijani su zato što su se pobunili protiv vlasti NDH…

NDH je ipak… ono… ZLA!

Jedino što par malih „sitnica” (a nabrajanje tih „sitnica” može ići u nedogled) kvari ovakvo idiličnu NDH:

– vlast NDH je uspostavljena od strane nacionalsocijalističkog Hitlerovog režima i fašističke diktature Musolinija, na ruševinama tada međunarodno priznate Kraljevine Jugoslavije, koja se hrabro oduprla naci-fašističkom teroru,

– ko god je učestvovao u stvaranju NDH je bio petokolonaš i izdajica svoje domovine Kraljevine Jugoslavije,

– svaka borba protiv NDH je predstavljala put ka slobodi i nekom boljem svijetu, i eliminacija takve države je bila dužnost svakog poštenog, slobodoljubivog i pravednog čovjeka (bio on Srbin, Bošnjak, Hrvat, Slovenac ili neko treći),

– po uzoru na bastione tiranije i rasizma, NDH je imala rasne zakone, koje je studiozno i marljivo primjenjivala na Srbima, Romima i Jevrejima,

– NDH je imala koncentracione logore za istrebljenje Srba, Jevreja, Roma, komunista, kao i nepodobnih Hrvata i Bošnjaka,

– tadašnja Hrvatska je bila na strani poraženih sila, čije je djelovanje osuđeno od strane cjelokupnog demokratskog svijeta,

– NDH je bila idealni model klerikalnog fašizma, koji može biti spomenut u pozitivnom kontekstu jedino u mislima pomračenih umova.

Ovo Lozino trabunjanje i revizionizam ne spada pod slobodu govora i naučno slobodno izražavanje, jer je npr. prema Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (koju je i Hrvatska dužna primjenjivati), zabranjeno veličanje nacionalsocijalizma (dakle i NDH klerikalnog fašizma), mijenjanje istorijskih činjenica koje se odnose na Holokaust ili podsticanje rasne mržnje, jer je to u suprotnosti sa „temeljnim vrijednostima slobodnog društva, naročito tolerancijom, socijalnim mirom i nediskriminacijom“. Dakle, Lozo mora da odgovara za ove izrečene riječi.


Ostatak intervjua sa Lozom možete se pročitati ovdje: Povjesničar Stjepan Lozo: U NDH su Srbi provodili genocid nad Hrvatima, a onda su „strašne” ustaše optužili za zločin nad njima


Naslovna fotografija: Ustaše ubijaju logoraše u koncentracionom logoru Jasenovac,[Fotografija preuzeta sa: Ustasa militia execute prisoners near the Jasenovac concentration camp]