kontakt@dejanlucka.com

Članci

Dejan Lučka | O društvenim i pravnim temama

Do sada sam objavio nekoliko naučnih i stručnih radova u naučnim časopisima, koji su vezani za prava, politiku i filosofiju

Više o člancima koji su mojih ruku djelo možete saznati klikom na naziv svakog od njih.


Kraj SFRJ i Arbitražna komisija Mirovne konferencije o Jugoslaviji (Pregled pravno-političke situacije i kritika Prvog mišljenja Komisije)


Njegoš kao luča uzdizanija u filosofiji srpske državne prakse i diplomatije (određena metafizička i praktična razmatranja)


Neoliberalizam Miltona Fridmana


Quo vadis valorizacija znanja? (Kritika sistema ocjenjivanja studenata, nametnutog propisima Univerziteta u Banjoj Luci)


Naslovna fotografija: Knowledge, [Autor: Dariusz Sankowski, fotografija preuzeta sa: Pixabay]