Nama je dosta ratova, zeljni smo djece i svatova - Sejfudin Tokic sa zastavom RBiH

Nama je dosta ratova, željni smo djece i svatova

Sejfudin Tokić alias „nekadašnji obećavajući komunistički kadar zarobljen u tijelu nacionalnog preporođivača“ pokreće (nepismenu) inicijativu da se 22. maja 2015. godine svi Bošnjaci okupe u Republici Srpskoj sa ratnim zastavama BiH i tako pokažu da je ovo zemlja bosanskih patriota.