kontakt@dejanlucka.com

Oznaka: Fotografi

Dejan Lučka | O društvenim i pravnim temama

Plati za fotografiju

Ma ko će mene tužiti?

Dosta fotografa kod nas nije upoznato dovoljno sa svojim pravima i nerijetko su se do sada dešavale situacije da je uzimanje njihovih fotografija prolazilo nezapaženo. Međutim, prije nešto više od desetak godina situacija se počela mijenjati, prvo u Srbiji, a sada i kod nas. Autori sve više shvataju da zaštitu svojih djela mogu da traže putem različitih postupaka i to u sferi građanskog, prekršajnog ili krivičnog prava.

Pregled autorskih prava fotografa

Pregled autorskih prava fotografa_kinja (3/3)

S ciljem očuvanja dokaza ili zbog drugih razloga, ti možeš da deponuješ originale ili primjerke svojih autorskih djela u Institutu za intelektualno vlasništvo BiH. Ovo nije tvoja obaveza, niti predstavlja uslov za sticanje zaštite. Pored toga, treba da znaš ovaj ovaj Institut nema nadležnost da vodi i procesuira slučajeve ako ti neko povrijedi tvoje pravo.

Pregled autorskih prava fotografa

Pregled autorskih prava fotografa_kinja (1/3)

Ako te zanima da li kao fotograf_kinja uživaš pravnu zaštitu u BiH i regionu, najjednostavniji odgovor na ovo pitanje je: DA, kao fotograf_inja uživaš pravnu zaštitu. Fotografi, odnosno autori fotografija uživaju određena prava u svim zemljama regije. U BiH je pravni okvir vezan za prava fotografa regulisan Zakonom o autorskom i srodnim pravima BiH, dok i Hrvatska i Srbija imaju istoimene zakone. Određena prava i njihova zaštita su regulisana i nekim drugim zakonima, kao što su Zakon o obligacionim odnosima ili Krivični zakon.