kontakt@dejanlucka.com

Oznaka: Fotografija

Dejan Lučka | O društvenim i pravnim temama

Plati za fotografiju

Ako zaista želiš da podržiš fotografa, onda mu plati za fotografiju

U našoj javnosti se odomaćilo shvatanje da je uzimanje i stavljanje u tekst tuđih fotografija bez pitanja i plaćanja normalna stvar. Naravno, ukoliko potpišete autora. Čak se smatra da mu time i vršite promociju i podržavate ga kao fotografa, jer će tako djela nastala putem njegovog oštrog oka i mirne ruke dobiti još više zainteresovane publike. Međutim, pravno gledano, ovo nije baš tako!

Plati za fotografiju

Ma ko će mene tužiti?

Dosta fotografa kod nas nije upoznato dovoljno sa svojim pravima i nerijetko su se do sada dešavale situacije da je uzimanje njihovih fotografija prolazilo nezapaženo. Međutim, prije nešto više od desetak godina situacija se počela mijenjati, prvo u Srbiji, a sada i kod nas. Autori sve više shvataju da zaštitu svojih djela mogu da traže putem različitih postupaka i to u sferi građanskog, prekršajnog ili krivičnog prava.

Pregled autorskih prava fotografa

Pregled autorskih prava fotografa_kinja (3/3)

S ciljem očuvanja dokaza ili zbog drugih razloga, ti možeš da deponuješ originale ili primjerke svojih autorskih djela u Institutu za intelektualno vlasništvo BiH. Ovo nije tvoja obaveza, niti predstavlja uslov za sticanje zaštite. Pored toga, treba da znaš ovaj ovaj Institut nema nadležnost da vodi i procesuira slučajeve ako ti neko povrijedi tvoje pravo.

Pregled autorskih prava fotografa

Pregled autorskih prava fotografa_kinja (2/3)

Nije bitno koliko imaš godina, kakvo je tvoje obrazovanje, da li si umjetnik, profesionalni fotograf ili gdje radiš da bi uživao autorskopravnu zaštitu. Tvoje autorsko pravo će trajati dok god si živ, ali i 70 godina nakon tvoje smrti. Kada istekne ovaj rok, autorsko djelo prestaje imati autorskopravnu zaštitu i može da se slobodno koristi.

Pregled autorskih prava fotografa

Pregled autorskih prava fotografa_kinja (1/3)

Ako te zanima da li kao fotograf_kinja uživaš pravnu zaštitu u BiH i regionu, najjednostavniji odgovor na ovo pitanje je: DA, kao fotograf_inja uživaš pravnu zaštitu. Fotografi, odnosno autori fotografija uživaju određena prava u svim zemljama regije. U BiH je pravni okvir vezan za prava fotografa regulisan Zakonom o autorskom i srodnim pravima BiH, dok i Hrvatska i Srbija imaju istoimene zakone. Određena prava i njihova zaštita su regulisana i nekim drugim zakonima, kao što su Zakon o obligacionim odnosima ili Krivični zakon.