Milan Bozic - Komandant Cazinske bune

Posljednja seljačka buna u Evropi

Prije 68 godina, početkom maja 1950. godine u Krajini je podignuta tzv. „posljednja seljačka buna u Evropi“ i pokrenut je najozbiljniji otpor komunističkoj vlasti u bivšoj Jugoslaviji.