kontakt@dejanlucka.com

Oznaka: Krivični zakonik

Dejan Lučka | O društvenim i pravnim temama

Da li se smrtna kazna može danas izreći kod nas

Smrtna kazna i (ne)mogućnost njenog izricanja

Kada se dese najteža krivična djela, kao što su ubistva, silovanja i mučenja, često dio javnosti zahtjeva vraćanje smrtne kazne i izvršenje iste na učiniocu. Nerijetko se građani pitaju i zašto se smrtna kazna više ne primjenjuje i zašto se ne vrati u krivične zakone. ​​Tako je npr. u Srbiji više od polovine građana podržavalo smrtnu kaznu (57%), a svaki četvrti je bio protiv, što je pokazala anketa udruženja Srbija protiv smrtne kazne iz 2021. godine. Pa kakva je situacija u pravu vezana za smrtnu kaznu?

Pet problema kod kriminalizacije klevete i uvrede

Pet problema kod kriminalizacije klevete i uvrede – ukratko

Ministarstvo pravde, koje je predlagač izmjena Krivičnog zakonika, nije dalo obrazloženje i razloge zašto Zakon o zaštiti od klevete, koji je u primjeni u Republici Srpskoj, nije dovoljan za efikasnu zaštitu ugleda i časti građana.

Amendments to the Criminal Code of Republika Srpska

Amendments to the Criminal Code of Republika Srpska – Brief Explanation and Analysis

The authorities in Republika Srpska want to adopt the Amendments to the Criminal Code of Republika Srpska by which slander and insult, as well as the disclosure of personal and family circumstances will be criminalised, in the part of the Criminal Code that protects the right to respect reputation and honour. These Amendments have not yet been fully adopted, but the Draft Law containing these Amendments was passed after the first reading in the legislative body of Republika Srpska (National Assembly of Republika Srpska). Now the public discussion on these Amendments is about to be opened, after which the National Assembly will conduct a second reading. If the Amendments to the Criminal Code are then adopted, the law will enter into force.

Treba li nam kleveta kao krivično djelo

Treba li nam kleveta kao krivično djelo?

U javnosti se proteklih par sedmica gorljivo priča o tome da će se u Krivični zakonik Republike Srpske vratiti krivično djelo klevete. U skladu sa tim najavama postavlja se više pitanja. Da li nam je potrebna kleveta u Krivičnom zakoniku? Postoji li svrha njenog vraćanja pod krivičnopravno okrilje? Kakvi su međunarodni standardi slobode izražavanja u ovom pogledu? Pa da krenemo, i to prvo sa pregledom trenutnog položaja klevete u pravnom sistemu Republike Srpske.