kontakt@dejanlucka.com

Oznaka: Malverzacije

Dejan Lučka | O društvenim i pravnim temama

Skoro 28 000 odbijenih prijava za glasanje van BiH...

Skoro 28 000 odbijenih prijava za glasanje van BiH…

Centralna izborna komisija (CIK) je 1. oktobra održala svoju hitnu sjednicu na kojoj je odlučivala o statutusu prijava građana koji su se prijavili za glasanje na izborima van BiH. Iz odluka o objavi broja birača upisanih u izvod iz Centralnog biračkog spiska za glasanje van BiH za Lokalne izbore 2020. godine može se vidjeti da je za glasanje izvan BiH na lokalnim izborima odbijeno čak 27 960 prijava.

Zbog čega policija ne odgovara kada krši zakon

Zbog čega policija ne odgovara kada krši zakon?

Sistem koji ne štiti građane i ne sankcioniše one koji zloupotrebljavaju monopol sile je opasna mašina koja melje prava, a na kraju proizvodnog procesa izbacuje ograničenje slobode i uske interese pojedinaca i grupa. U njemu policija ima otvorena vrata da tuče ljude mimo zakona, da prijeti građanima kako hoće, da se poziva na ovlašćenja koja nema, da nezakonito prisluškuje, da ne prijavljuje djela koja bi morala prijaviti, da otvoreno diskriminiše, da prodaje razne vrste „supstanci”, da bira kada će intervenisati, da u istim i sličnim situacijama različito reaguje, da u njoj korupcija bude opšteprihvaćena pojava dok narod konstantno ispašta zbog njenih postupaka.