Pariska

Pariska…

Ostavimo se dokazivanja da pojedini nisu žalili onda kada su trebali, žalimo i poklonimo se mi – sada. Ne radimo to zbog pokazivanja da smo više vrijedni od njih, ili da mi to radimo, a oni nisu. Ne… poklonimo se, jer svaki izgubljeni život to, bez pogovora, zaslužuje.