kontakt@dejanlucka.com

Oznaka: Policija

Dejan Lučka | O društvenim i pravnim temama

OSCE - OEBS BiH

Nove OSCE Smjernice za saradnju policije i medija – Dozvoljeno je snimanje policije

Misija OSCE-a u BiH je prije dvadesetak dana objavila nove Smjernice za saradnju policije sa medijima odnosno medija sa policijom. U Smjernicama se navodi da su, prije svega, policija i mediji dužni poštovati propise koji su trenutno važeći.

Pravo gradjana da snimaju policajce

Pravo građana da snimaju policajce

Policija veoma često navodi kako niko nema pravo da snima policijske radnje i da se sa tim ulazi u zaštićen prostor policajaca, jer se snimanjem ometaju službene radnje i zadire u privatnost službenih lica. Nerijetko se od strane policijskih službenika čuju i prijetnje vezane za krivično gonjenje snimatelja. Pa, šta kaže pravo na ovakav odnos policije prema građanima?

Zbog čega policija ne odgovara kada krši zakon

Zbog čega policija ne odgovara kada krši zakon?

Sistem koji ne štiti građane i ne sankcioniše one koji zloupotrebljavaju monopol sile je opasna mašina koja melje prava, a na kraju proizvodnog procesa izbacuje ograničenje slobode i uske interese pojedinaca i grupa. U njemu policija ima otvorena vrata da tuče ljude mimo zakona, da prijeti građanima kako hoće, da se poziva na ovlašćenja koja nema, da nezakonito prisluškuje, da ne prijavljuje djela koja bi morala prijaviti, da otvoreno diskriminiše, da prodaje razne vrste „supstanci”, da bira kada će intervenisati, da u istim i sličnim situacijama različito reaguje, da u njoj korupcija bude opšteprihvaćena pojava dok narod konstantno ispašta zbog njenih postupaka.

Protesti u Beogradu – Ko i kako smije da nas bije

Protesti u Beogradu – Ko i kako smije da nas bije?

U slučajevima postupanja policije u Beogradu, poštovanje standarda ljudskih prava znači da policija ne smije da napada i tuče pendrecima građane koji samo sjede na klupama i ne pružaju nikakav otpor. To takođe znači da policija ne smije da građane tuče nakon što ih obori na zemlju i savlada njihov otpor ili ih liši slobode. Isto tako, policija ne smije da ljude, koji se ne brane niti napadaju policiju, „ubija” od batina, pri čemu se pojedincima zadaju udarci u grupama, što može uzrokovati da svaki novi udarac bude i smrtonosan za demonstranta.

Kad, ko, kako i zašto zakonski smije da nas prisluškuje

Kad, ko, kako i zašto zakonski smije da nas prisluškuje?

Kada govorimo o prisluškivanju i praćenju, trebamo uvijek imati na umu da te mjere spadaju u okvir zakona u BiH, i da su one kao takve, uokvirene, jasno definisane i da predstavljaju radnje koje se mogu izvršavati samo kada za to postoji neophodnost. Prisluškivanje i praćenje spadaju u tzv. „posebne istražne radnje”, koje su propisane u Zakonu o krivičnom postupku Republike Srpske i Zakonu o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine. Takođe, prisluškivanje je regulisano i u Zakonu o Obavještajno-bezbjednosnoj agenciji Bosne i Hercegovine. Posebne istražne radnje su savremeni metodi suprostavljanju kriminalu kojima se, između ostalog, uz pomoć moderne tehnologije i tehničkih sredstava prikupljaju dokazi i informacije, uz korišćenje ljudskih i materijalnih resursa kao i različitih kanala komunikacije. Dakle, to su radnje pomoću kojih određeni državni organi zakonski mogu da prisluškuju i prate građane.