Filmovi koje bi svaki pravnik trebalo da pogleda

Filmovi koje bi svaki pravnik trebalo da pogleda

Filmska industrija je napravila pregršt kvalitetnih ostvarenja koja se bave pravima i pravnicima i velika je šteta da studenti prava u nastavnom kurikulumu nikada ne odgledaju niti jedan film povezan sa strukom kojom se trebaju baviti.