kontakt@dejanlucka.com

Oznaka: Pravo na abortus

Dejan Lučka | O društvenim i pravnim temama

Pravo na prekid trudnoće u evropskom ustavnom kontekstu

Pravo na prekid trudnoće u evropskom ustavnom kontekstu

Kada pričamo o razmatranju prava na prekid trudnoće, uopšteno bismo mogli reći da u društvu postoje dva suprotstavljena stanovišta, u okviru kojih takođe postoje različite struje. Jedno je ono koje podržava izvršenje prekida trudnoće u okviru shvatanja da svako ima pravo da odluči kada i da li će imati djecu, kao i da svako treba da ima pravo na medicinski bezbjedan abortus, kao jedno od osnovnih ljudskih prava (kako se često nazivaju: „pro choice” ili borci i borkinje za reproduktivna prava), a drugi je onaj koji abortus smatra ubistvom nerođenog djeteta (kako se često nazivaju: „pro life” ili anti-abortus strana).

Vrhovni sud Sjedinjenih Americkih Drzava

Bliži li se kraj pravu na abortus nakon „obaranja” presude Roe v. Wade?

Sama presuda u slučaju Roe je donesena uz protivljenje dvojice od devet sudija, ali je vremenom postala jedna od najraspravljanijih, najcitiranijih i najkritikovanijih presuda koje je Vrhovni sud donio. U narednim godinama i decenijama mnogi građani su se organizovali u različite grupe radi rada na „obaranju” ove presude, a donesene su i nove presude vezane za pravo na abortus, odnosno „prava na izbor” kao što je npr. Planned Parenthood v. Casey. „Pro-life” organizacije, političari, konzervativni aktivisti, vjernici i ostali su kroz različite načine borbe nastojali da Vrhovni sud donese novu presudu kojom bi praktično anulirao stavove izrečene u Roe v. Wade.