Preglasavanje i diskriminacija za najbolje ljude - Zasjedanje oba vijeca Skupstine SRBiH u junu 1991

Preglasavanje i diskriminacija za najbolje ljude

Preglasavanje, diskriminacija i nemogućnost da se čuje sopstvena strana, kao i da se prezentuju i brane sopstveni interesi su rak rane savremene Bosne i Hercegovine, od njenih početaka pa do danas.