kontakt@dejanlucka.com

Oznaka: Represija

Dejan Lučka | O društvenim i pravnim temama

Sta tacno pise u Zakonu o stranim agentima

Šta tačno piše u tzv. „Zakonu o stranim agentima”?

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 28. septembra Nacrt zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija. Ovaj Nacrt se u javnosti spominje kao „Zakon o stranim agentima”, „NVO zakon”, „Zakon o agentima stranog uticaja”, „Zakon o stranim plaćenicima” i sl. Pa šta konkretno donosi ovaj Nacrt zakona?

Pravo gradjana da snimaju policajce

Pravo građana da snimaju policajce

Policija veoma često navodi kako niko nema pravo da snima policijske radnje i da se sa tim ulazi u zaštićen prostor policajaca, jer se snimanjem ometaju službene radnje i zadire u privatnost službenih lica. Nerijetko se od strane policijskih službenika čuju i prijetnje vezane za krivično gonjenje snimatelja. Pa, šta kaže pravo na ovakav odnos policije prema građanima?

Zbog čega policija ne odgovara kada krši zakon

Zbog čega policija ne odgovara kada krši zakon?

Sistem koji ne štiti građane i ne sankcioniše one koji zloupotrebljavaju monopol sile je opasna mašina koja melje prava, a na kraju proizvodnog procesa izbacuje ograničenje slobode i uske interese pojedinaca i grupa. U njemu policija ima otvorena vrata da tuče ljude mimo zakona, da prijeti građanima kako hoće, da se poziva na ovlašćenja koja nema, da nezakonito prisluškuje, da ne prijavljuje djela koja bi morala prijaviti, da otvoreno diskriminiše, da prodaje razne vrste „supstanci”, da bira kada će intervenisati, da u istim i sličnim situacijama različito reaguje, da u njoj korupcija bude opšteprihvaćena pojava dok narod konstantno ispašta zbog njenih postupaka.