kontakt@dejanlucka.com

Oznaka: Rodna ravnopravnost

Dejan Lučka | O društvenim i pravnim temama

Ustav BiH

Princip direktne demokratije i Ustav BiH

Direktna demokratija predstavlja neposredno, odnosno direktno odlučivanje od strane građana i građanki u jednoj državi o pitanjima koja su od javnog značaja. U odlučivanju putem direktne demokratije ne postoje posrednici između naroda koji odlučuje i donošenja odluke

Ustav BiH

Rodno senzitivan jezik u pravnim aktima, uključujući Ustav BiH

Kada pričamo o BiH rodno senzitivan jezik je apsolutno neophodan u njenoj pravnoj stvarnosti. Prije svega, to je jedna kockica u nizu kojom se može uticati na uklanjanje rodnih stereotipa pri ostvarivanju prava i obaveza, društvenih i kulturnih obrazaca, običaja i prakse koje su upravo zasnovane na rodnim stereotipima. Sljedstveno tome, vremenom treba da dođe i praktično uklanjanje diskriminacije na osnovu pola, odnosno roda i drugih ličnih svojstava.