Kolika je zaista krivica Ustava iz 1974 za raspad SFRJ

Колика је заиста кривица Устава из 1974. за распад Југославије?

Стриктно гледајући слово Устава, републике нису имале право прогласити отцјепљење, јер је Устав Социјалистичке Федеративне Републике Југославије из 1974. године забрањивао сецесију на начин на који су оне то извеле.