kontakt@dejanlucka.com

Oznaka: Sloboda izražavanja

Dejan Lučka | O društvenim i pravnim temama

Pet problema kod kriminalizacije klevete i uvrede

Pet problema kod kriminalizacije klevete i uvrede – ukratko

Ministarstvo pravde, koje je predlagač izmjena Krivičnog zakonika, nije dalo obrazloženje i razloge zašto Zakon o zaštiti od klevete, koji je u primjeni u Republici Srpskoj, nije dovoljan za efikasnu zaštitu ugleda i časti građana.

Da li novinar ima pravo da objavi nezakonito sačinjen snimak

Slučaj „Potkivanje” i ostali – Da li novinar ima pravo da objavi nezakonito sačinjen snimak?

Kada bi se novinari kažnjavali za svako otkrivanje afera, nezakonitih radnji i kriminala koje se dešava svakodnevno u BiH, veoma je vjerovatno da bi novinarska pera bila otupljena od strane pravosudnih organa. Kada bi se tako postupalo i na evropskom i svjetskom nivou, neke od najvećih afera i nelegalnih radnji, ne bi bile otkrivene. U takvoj situaciji, gdje je represija modus operandi, rijetko ko bi se i usudio dirnuti u osinjake nelegalnih radnji, obmanjivanja i korupcije. Baš zbog toga, novinar koji poštuje standarde ljudskih prava, etiku i profesionalno postupa, ne bi trebalo da odgovara za to što želi da bude „pas čuvar” javnog interesa i da tako štiti demokratiju i pravo. Suprotno, njegovo osuđivanje i represija prema njemu bi dokazala da država ne brine za javni interes, već da joj je bitniji interes pojedinaca ili određenih lobističkih i interesnih grupa.