kontakt@dejanlucka.com

Oznaka: Socijalizam

Dejan Lučka | O društvenim i pravnim temama

Dan Republike - SFRJ zastava

Panslovenska himna „Hej Sloveni” kao predmet trvenja u bivšoj Jugoslaviji

U bivšoj socijalističkoj Jugoslaviji u okvirima vrha državne vlasti nije postojalo jednodušno odobravanje himne „Hej Sloveni”, koja je kao panslovenska patriotska pjesma i pjesma koju su pjevali mladi sokoli, bila istinska narodna himna. Štaviše, „Hej Sloveni” je ustavno postala himna Jugoslavije tek nakon amandamana 1988. godine na Ustav Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije iz 1974. godine, a ranije je Zakonom o upotrebi grba, zastave i himne SFRJ i o upotrebi lika i imena predsjednika Republike Josipa Broza Tita iz 1977. godine propisano da će se himna „Hej Sloveni” izvoditi dok Skupština SFRJ ne utvrdi himnu.

Dan Republike - SFRJ zastava

Niti je Jugoslavija bila najgora na svijetu, niti je ideal socijalizma

Niti je Juga bila najgora na svijetu, niti je ideal socijalizma. Niti je jedina kriva za svoj krvavi raspad, niti je bez krivice za isti. Niti je svima bila majka, a bome nije svima bila ni maćeha (pogotovo onima koji i danas uživaju plodove razgrabljene u njoj). Niti je Tito cvjećka, niti je u rangu sa Staljinom. Jednostavno su i Jugoslavija i Tito bili jedinstveni, sa dobrim i lošim stvarima, i tako bi trebalo da ih posmatramo. Bez idolizacije i podizanja u nebesa, ali i bez pljuvanja i posipanja pepelom.