kontakt@dejanlucka.com

Uslovi i prava

Dejan Lučka | O društvenim i pravnim temama


Sadržaj

Uvod

I Prenošenje tekstova

II Autorska prava

III Komentarisanje

IV Politika privatnosti


Uvod


1. Internet adresa i vlasništvo

Uslovi i prava koji su navedeni ispod se odnose na sajt Dejana Lučke, koji se nalazi na internet adresi dejanlucka.com, a koji je u vlasništvu Dejana Lučke.

2. Sadržaj i odgovornost

Sadržaj koji se nalazi na ovom sajtu ne može biti upotrebljen niti shvaćen kao lični savjet, pomoć ili usluga. Vlasnik i autor sajta se odriče bilo kakve odgovornosti za bilo koju osobu koja nešto učini ili propusti da učini oslanjajući se na dio ili cjelokupan sadržaj ovog sajta.

Prije ili nakon korišćenja sadržaja ovog sajta i bilo koje radnje činjenja ili nečinjenja, potrebno je zatražiti profesionalne savjete od strane stručnih lica iz određene oblasti na koju se problem odnosi, a u skladu sa specifičnostima određenog slučaja i problema. 

3. SSL

Ovom sajtu se pristupa preko SSL protokola. SSL je akronim za Secure Sockets Layer i predstavlja bezbjedonosni protokol komunikacije na internetu. Protokol funkcioniše po klijent-server modelu. Klijent je strana koja inicira sigurnu komunikaciju, dok server odgovara na zahtjev klijenta. Svrha ovoga je da omogući šifrovanu komunikaciju direktno između korisnika i verifikovane lokacije, što prenos osjetljivih informacija čini bezbjednijim.

Internetske stranice koje su obezbjeđene sa SSL protokolom imaju https:// (Hypertext Transfer Protocol Secure) u svojoj URL (Uniform Resource Locator) adresi, pa je tako i ovaj sajt dostupan preko adrese: https://dejanlucka.com/.

I

Prenošenje tekstova


1. Slobodno prenošenje tekstova uz naznaku autorstva

Prenošenje bilo kojeg teksta sa bloga je slobodno i nema potrebe za traženjem odobrenja.

Prenošenje bilo kojeg teksta sa ostatka sajta je slobodno i nema potrebe za traženjem odobrenja, osim ukoliko odobrenje nije potrebno od strane treće strane (npr. od određenog medija koji je objavio izjavu).

Jedine obaveze za onog ko prenosi tekst su označavanje imena autora (Dejan Lučka) i naznačavanje izvora sa kojeg je tekst uzet (a to je ovaj sajt) i isticanje hiperlinka za pristup izvoru (ovom sajtu ili tačnoj adresi teksta).

Označavanje autorstva (označavanje imena autora i izvora sa hiperlinkom) se mora uraditi na početku ili na kraju teksta, s tim da se označavanje imena autora mora uraditi na početku ili prije samog teksta, a označavanje izvora sa hiperlinkom može se staviti na početak ili kraj teksta.

2. Primjeri pravilnog označavanja izvora sa hiperlinkom

Primjeri za ispravno prenošenje sa isticanjem linka ka sajtu ili blogu

Tekst je preuzet sa sajta Dejana Lučke
Tekst je preuzet sa bloga Dejana Lučke
Tekst je preuzet sa https://dejanlucka.com/
Izvor: Sajt Dejana Lučke
Izvor: Dejan Lučka
Izvor: https://dejanlucka.com/

Primjeri za ispravno prenošenje sa isticanjem linka ka tekstu koji se prenosi (u slučaju prenošenja teksta: „Erdoğan – mini Hitler na Bosforu?”)

Tekst je preuzet sa sajta Dejana Lučke
Tekst je preuzet sa bloga Dejana Lučke
Tekst je preuzet sa https://dejanlucka.com/erdogan-mini-hitler-na-bosforu/
Izvor: Sajt Dejana Lučke
Izvor: Dejan Lučka
Izvor: https://dejanlucka.com/erdogan-mini-hitler-na-bosforu/

II

Autorska prava


1. Autorska prava autora sajta

Svi tekstovi koji su objavljeni na sajtu i blogu pripadaju autoru sajta i bloga, osim u slučajevima kada je navedeno odakle je koji dio teksta preuzet.

Tekstovi koji pripadaju autoru sajta i bloga se mogu slobodno (isključivo nekomercijalno) dijeliti na internetu, snimati, umnožavati ili na bilo koji drugi način reprodukovati uključujući fotokopiranje, fotografiju, magnetni zapis ili bilo koji drugi vid zapisa cijelog teksta ili njegovih dijelova, sve dok se sadržaj u tekstovima ne mijenja i dok se poštuje i naznačava autorstvo.

Niti jedan dio ovog sajta ne smije se koristiti u nezakonite svrhe niti za promovisanje istih.

Stranice ovog sajta sastoje se od:

1. Vlastitih sadržaja, čiji je autor Dejan Lučka.

2. Sadržaja, odnosno tekstova medijskih kuća, organizacija, privrednih društava i sl. u kojima je učestvovao Dejan Lučka, a koji su prenijeti na ovaj sajt.

3. Besplatnih sadržaja.

4. Sadržaja koji su kreirani od strane posjetilaca sajta, kao što su npr. komentari na članke.

5. Linkova na vanjske stranice.

Na ovom sajtu sadržaji se objavljuju bona fide. Svi sadržaji se koriste na vlastitu odgovornost i sajt Dejana Lučke ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu njihovim korišćenjem.

Ovaj sajt sadrži linkove na internet stranice trećih lica. Svi linkovi se objavljuju u dobroj namjeri i ovaj sajt se ne može smatrati odgovornim za sadržaje izvan njega. Svi sadržaji izvan okvira ovog sajta koriste se na sopstvenu odgovornost.

2. Autorska prava drugih lica

Fotografije, grafike, video snimci i ostala multimedija pripada autoru sajta i bloga ili autorima koji su navedeni u okviru svakog dijela sajta ili određenog teksta (na fotografiji, grafici, video snimku i ostaloj multimediji, u samom tekstu ili na njegovom kraju).

Svako nelegalno prisvajanje autorstva povlači za sobom etičku, građansko-pravnu i krivičnu odgovornost.

Ukoliko smatrate da je sajt Dejana Lučke povrijedio nečije autorsko pravo, pošaljite poruku na jedan od kontakata koji su dati ovdje, te će u najkraćem mogućem roku situacija biti rješena.

Foto: Timothy Eberly | Unsplash

III

Komentarisanje


1. Odobravanje komentara ako je u skladu sa propisima

Svaki komentar koji je u skladu sa slobodom izražavanja, evropskim standardima u oblasti slobode izražavanja, međunarodnim propisima i odlukama nadležnih organa, ustavima i zakonima u Republici Srbiji i Republici Srpskoj/Bosni i Hercegovini će biti odobren.

2. EKLJP i praksa ESLJP

U skladu sa praksom Evropskog suda za ljudska prava i Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u vezi sa slobodom izražavanja, svi neprimjereni komentari na tekstove neće biti odobreni.

Praksu Evropskog suda za ljudska prava kojom se tumači član 10. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, a koji se odnosi na slobodu izražavanja, možete pogledati ovdje

3. Komentari nisu nužno stav autora

Komentari koji se objave na sajtu i blogu nisu nužno i stavovi autora sajta i bloga, osim u slučaju kada je autor komentarisao ili odgovarao na komentar na određeni tekst.

IV

Politika privatnosti


1. Zaštita ličnih podataka

Autor čuva privatnost svih posjetilaca ovog internet sajta i štiti njihove lične podatke u skladu sa zakonima Republike Srbije, Republike Srpske/Bosne i Hercegovine i u skladu sa propisima Evropske unije.

2. Lične informacije

Ovaj internet sajt možete posjetiti bez otkrivanja bilo kakve lične informacije o sebi, kao što su vaše ime i prezime, broj telefona ili e-mail adresa.

Međutim, na pojedinim stranicama ovog sajta (kontakt forma) moguće je da budu tražene određene lične informacije o vama. Informacije koje se dobiju od vas prilikom ispunjavanja kontakt forme mogu uključivati vaše ime i prezime i vašu e-mail adresu. 

U slučaju kada se od vas dobiju lične informacije, kao što su vaše ime i e-mail adresa,  bićete obavješteni o procesu prikupljanja informacija i o tome na koji način će one biti upotrebljene i za svaku moguću akciju tražiće se vaš izričiti pristanak putem e-maila.

Informacije koje vi date ili do kojih se dođe putem ovog internet sajta, koristiće se isključivo za odgovaranje na vaša pitanja i/ili za pružanje određenih usluga.

Informacije do kojih se dođe se ne koriste kako biste lično bili identifikovani, već da bi na osnovu tih informacija izmjerio broj posjeta ovom sajtu, prosječno vrijeme provedeno na njemu, pregledane stranice i sl. Ove informacije će se koristiti isključivo da bi se izmjerila frekvencija posjećivanja ovog sajta i unaprijedio njegov sadržaj.

3. Čuvanje informacija

Informacije koje dâte čuvaju se na posebnom serveru, a mogu im pristupiti, osim autora sajta i državni organi u slučaju sumnje u nezakonitu radnju, ali samo i isključivo u skladu sa zakonima, međunarodnim standardima i sa odobrenjem, odnosno nalogom izdatim od nadležnog organa.

Informacije o upotrebi ovog internet sajta mogu se prenijeti trećim licima ali to neće uključivati informacije na osnovu kojih vi možete biti identifikovani. Osim u slučajevima kada je to zakonska obaveza, ni na koji način neće se učiniti dostupnim niti distribuirati informacije o vama koje pružite, bez vašeg prethodnog odobrenja.

Na ovom sajtu se nalaze i određeni linkovi za druge internet sajtove koji ne primjenjuju ovu Politiku privatnosti.

4. Prikupljanje informacija

Kada posjećujete ovaj sajt, u određenim slučajevima, mogu biti prikupljene informacije o vašoj preciznoj ili približnoj lokaciji, kako je ona određena podacima poput vaše IP adrese ili GPS signala mobilnog telefona. Većina mobilnih telefona omogućuje vam da upravljate ili onemogućite upotrebu usluga lokacije za aplikacije ili telefon, u samim postavkama aplikacije ili telefona.

Na ovom sajtu se takođe prikupljaju informacije o vašim interakcijama na sajtu, kao što su stranice ili sadržaj koji pregledate, pretraživanja na tražilici, vrijeme provedeno na određenoj stranici, najpopularnije ključne riječi koje korisnike interneta vode do sadržaja na dejanlucka.com i druge radnje na ovom sajtu.

5. Maloljetnici i podaci

Ukoliko ste maloljetni i pristupate ovom sajtu i želite da pošaljete poruku putem kontakt forme, neophodno je da dobijete dozvolu svojih roditelja ili staratelja prije nego što date informacije o sebi. 

6. Kolačići (Cookie)

Ovaj sajt koristi tzv. „kolačiće” (na engleskom jeziku: Cookie). Kolačići su mali paketi podataka koje vaš veb-pregledač (na engleskom jeziku: Browser; najpoznatiji veb-pregledači su: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera i Safari) čuva na vašem kompjuteru i koji pomažu da se identifikujete na sajtovima prilikom kasnijih posjeta.

Zahvaljujući kolačićima veb-mjesto pamti vaše radnje i željene postavke (poput prijave, jezika, veličine fonta i drugih željenih postavki koje se odnose na prikaz) tokom dužeg perioda, pa ih nije potrebno ponovno unositi pri svakom povratku na sajt odnosno pri pregledanju njegovih različitih stranica.

Kolačići su jedinstveno dodijeljeni vama i može ih čitati samo server u domenu koji je izdao taj kolačić. Korišćenje kolačića je standardna praksa na Internetu i većina veb-pregledača je podešena tako da automatski prihvata sve kolačiće. Međutim, u svakom trenutku možete odlučiti da želite da prestanete da ih koristite. Možete ih jednostavno ručno obrisati ili svoj veb-pregledač posebno podesiti za rad sa kolačićima. Za ove procedure pogledajte Help/Pomoć sekciju u veb-pregledaču koji koristite. Takođe, za više informacija o tome kako možete kontrolisati i/ili izbrisati kolačiće posjetite sajt About Cookies.

Na ovom sajtu koriste se kolačići isključivo kako biste imali bolji kvalitet posjete sajtu, za potrebe statističke analize posjećenosti i optimizaciju oglašavanja na internetu preko servisa Google Analytics i Google Ads. Detalji o ovim servisima kao i o mogućnostima vašeg podešavanja se mogu pogledati na zvaničnim stranicama ovih servisa. Takođe, možete onemogućiti korišćenje kolačića na ovom sajtu, ali tako nećete moći imati sve njegove funkcionalnosti i pojedini sadržaji vam se neće prikazivati.

Ispod su navedeni kolačići koji se mogu naći na ovom sajtu i u vezi sa ovim sajtom, kao i njihova svrha.

Kolačići prve strane

Ove kolačiće postavlja stranica koju posjećujete i samo ih ta stranica može čitati.

Kolačići treće strane

Ove kolačiće postavlja neko drugi, a ne ova stranica. Tako, ukoliko podijelite link u nekom od komentara sa npr. određene društvene mreže, ta društvena mreža može postaviti kolačić u vašem veb-pregledaču. Ova stranica nema kontrolu nad kolačićima treće strane.

Kolačići sesije

Ovi kolačići traju samo onoliko dugo koliko traje vaša mrežna sesija i nestaju s vašeg kompjutera, telefona ili drugog uređaja prilikom zatvaranja veb-pregledača.

Trajni kolačići

Ovi kolačići ostaju na vašem kompjuteru, telefonu ili drugom uređaju i nakon što zatvorite veb-pregledač, a traju onoliko vremena koliko je određeno u samom kolačiću. Ovi kolačići se upotrebljavaju kako bi se zapamtile vaše postavke i sljedeći put kada posjetite sajt.

Neophodni kolačići

Ovi kolačići omogućuju vam korišćenje različitih dijelova ovog sajta, te se koriste kada se npr. treba „prisjetiti” teksta u kontakt formi u vašoj novoj sesiji.

Funkcionalni kolačići

Ovi kolačići pomažu da se stranica prilagodi vama, sjećajući se vaših preferencija i postavki. 

Kolačići u upotrebi na ovom sajtu

KolačićDomenTip ⇅OpisOpis
_gadejanlucka.comAnalitikaGoogle Analytics kolačić koji služi za statistiku pregleda veb stranice.Dvije (2) godine
_giddejanlucka.comAnalitikaGoogle Analytics kolačić koji služi za statistiku pregleda veb stranice (broj posjeta, izvor itd.).Jedan (1) dan
PH_HPXY_CHECKdejanlucka.comNeophodanKolačić koji se služi za čuvanje informacija o trenutnoj sesiji.Sesija
_gatdejanlucka.comPerformanseGoogle Universal Analytics kolačić koji služi za ograničavanje zahtjeva koji se šalju na Google Analytics.Jedna (1) minuta

Beograd, Republika Srbija, 3. mart 2019. godine