kontakt@dejanlucka.com

Večernje novosti: Centar za ljudska prava u Banjaluci

Dejan Lučka | O društvenim i pravnim temama

Večernje novosti: Centar za ljudska prava u Banjaluci

Vecernje novosti - Centar za ljudska prava u Banjaluci

Mini intervju koji sam dao za štampano izdanje Večernjih novosti.

Članak je dostupan na sljedećem linku:  U Večernjim novostima članak o Banjalučkom centru za ljudska prava


Juče (21. aprila 2016. godine) je u dnevnom listu sa najvećim tiražom na prostoru bivše Jugoslavije – Večernjim novostima izašla priča o našem Banjalučkom centru za ljudska prava u okviru koje je urađen i mini intervju sa direktorom Banjalučkog centra za ljudska prava Dejanom Lučkom. Glavna misao cijele priče je bila da građani ne koriste svoja prava i da ih ne poznaju dovoljno.

U sklopu intervjua Dejan je pričao o ugroženosti ljudskih prava u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, o nužnosti boljeg upoznavanja građana sa osnovnim pravima koje posjeduju, kao i o načinima zaštite ljudskih prava u trenucima kada do kršenja ljudskih prava dođe.

Šta smo pričali u Večernjim novostima?

U pogledu same inicijative za otvaranje odnosno osnivanje Banjalučkog centra za ljudska prava, Lučka je dajući izjavu Večernjim novostima izjavio sljedeće:

Naš cilj je bio da učinimo Banjaluku i Republiku Srpsku mnogo lepštim mestom za život.

Nastavio je sa:

Obraćaju nam se ljudi raznih profila. Zanimljivo je da nam se građani često javljaju i sa pitanjima koja se tiču njihovih prava iz drugih pravnih odnosa, koji nisu ljudska prava, a mi ih naravno onda upućujemo na prave organizacije. Građani nemaju dovoljno informacija o tome šta su, u stvari, ljudska prava.

Za Večernje novosti Dejan je naveo primjer seljaka, koji zbog loše informisanosti ne zna da, ukoliko na primjer ima spor sa komšijom oko zemlje, sudske institucije nikako nemaju prava da njegov postupak odugovlače u nedogled. U slučaju takvog postupanja, on ima pravo da se žali Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu po članu 6. (pravo na pošteno suđenje, odnosno “podpravo” prava na pošteno suđenje – na razuman rok suđenja) Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Takođe je istakao da često u svom okruženju možemo čuti rečenice kao što su: “To je moje ljudsko pravo” ili “žaliću se do Strazbura” što pokazuje da građani nemaju dovoljno informacija o tome koja prava posjeduju i kako i kada mogu tražiti zaštitu pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.

U tekstu je spomenuto i istraživanje koje provodi BCE, a prema čijim rezultatima čak 74% studenata koji upišu Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci (koji se popularno nazivaju brucošima) nikada nisu bili upoznati sa odredbama Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Na kraju teksta Dejan je naglasio da pozitivna promjena ne može doći preko noći i pozvao je mlade ljude na promjenu i izlazak iz apatičnosti jer je glas mladih ujedno i glas budućnosti svake države.


Originalan članak

Vecernje novosti - Centar za ljudska prava u Banjaluci
Vecernje novosti – Centar za ljudska prava u Banjaluci