kontakt@dejanlucka.com

Zdrava životna sredina i građanski aktivizam

Dejan Lučka | O društvenim i pravnim temama


U našoj novoj emisiji o društvenim pitanjima u Bosni i Hercegovini i regionu gosti su bili Tihomir Dakić, predsjednik Centra za životnu sredinu i aktivista i Bojan Mikulić, akademski vajar. Emisiju je moderirao Dejan Lučka.

Kroz razgovor je obrađeno više tema:

  • Da li je ikoga u Bosni i Hercegovini, sem aktivista i određenih zabrinutih građana, briga za životnu sredinu, čistu okolinu i smanjivanje zagađenja?
  • Postoje li određene jake i kvalitetne mjere koje država preduzima kontinuirano i sistemski u cilju zaštite životne sredine, a ne samo kada dođe do problema?
  • Manje ili veće deponije su svuda oko nas. Čak i tamo gdje su postavljeni kontejneri, ljudi iz navike, neznanja ili namjerno bacaju smeće. Pogotovo je to slučaj sa mnogim mjestima u Bosni i Hercegovini. Kako ljudima ukazati, pokazati i dokazati da to više ne rade? Da li umjetnost može da pobijedi ljudsku aljkavost i probudi kod stanovništva brigu za okolinu?
  • Čist, odnosno zagađen vazduh je tema koja se svako malo pokrene u javnosti u Bosni i Hercegovini, pogotovu u Sarajevu, Banjoj Luci i Zenici. Koliko su tvrdnje aktivista o lošem kvalitetu vazduha istinite i da li  nadležne institucije namjerno friziraju određene podatke? Da li je vazduh kod nas zaista zagađeniji u odnosu na zemlje okruženja, šta utiče na kvalitet vazduha i da li i u kojoj mjeri, zagađenje vazduha može da utiče na zdravlje stanovništva?
  • Živimo u zemlji koja je prepuna prirodnog bogatstva, šuma, rijeka i planina. Međutim, mogu li se ljudi izboriti i kako da priroda zaista ostane netaknuta koliko je to moguće? Može li se građanskim aktivizmom i zalaganjem spriječiti eksploatacija prirodnih resursa i boriti se protiv interesa krupnog kapitala? Da li žene Kruščice i „Ekološki ustanak” iz Beograda pružaju primjere kako se boriti? Može li ekologija da bude ono što će ujediniti građane, kao što ih ujedinjuju političke partije i nacionalizam?
  • Kažu da bez vode nema slobode. Minihidroeletrane i različiti biznisi su se namjerili da okuju neke od naših rijeka. Ima li nade za sistemsku borbu protiv toga, ne samo kod nas, nego i u regionu?
  • U Banjoj Luci imamo probleme sa piralenom, kanalizaciju koja se ulijeva u Vrbas i ne baš ekološka rješenja za grijanje zimi. Shvataju li ljudi koliko su veliki ti problemi, ili čekaju da oni sami nestanu? Hoće li biti prekasno ako se za 20-30 godina sjete da se nešto po tom pitanju moglo uraditi?

VIDEO

Video snimci razgovora preko aplikacije „Zoom”

„Newspaper”, Tomislav Jakupec, Pixabay.com

„Black Board”, Thanks for Your Like, Pixabay.com

AUDIO

Audio snimci razgovora preko aplikacije „Zoom”

„Subterranean Howl”, ELPHNT, Youtube.com

PRODUKCIJA

Fondacija Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini, Banjalučki centar za ljudska prava i Dejan Lučka

[maj, 2021]

#ŽivotnaSredina

#Ecology

VIŠE INFORMACIJA

Sajt Banjalučkog centra za ljudska prava

Facebook stranica Banjalučkog centra za ljudska prava

Instagram profil Banjalučkog centra za ljudska prava

Sajt Fondacije Fridrih Ebert u Bosni i Hercegovini